Tag:thiết kế giao diện

7 nguyên tắc cơ bản khi thiết kế giao diện người dùng - UI

7 nguyên tắc cơ bản khi thiết kế giao diện người dùng - UI

Bạn đang thiết kế website? Nếu vậy thì bạn sẽ phải thiết kế giao diện người dùng (User Interfaces -...

Giải mã nghệ thuật giúp thiết kế trải nghiệm người dùng hoàn hảo

Giải mã nghệ thuật giúp thiết kế trải nghiệm người dùng hoàn hảo

Irene Pereyra là một nhà thiết kế trải nghiệm người dùng và là giám đốc toàn cầu về UX (trải...