[Infographic] Hiểu và phục vụ 5 kiểu khách hàng trong thương mại điện tử

[Infographic] Hiểu và phục vụ 5 kiểu khách hàng trong thương mại điện tử

Thiết kế cửa hàng thương mại điện tử dựa trên nghiên cứu thực chứng  về trải nghiệm của người sử dụng là điều vô cùng quý giá đối với các nhà bán lẻ. Infographic dưới đây tổng hợp 5 kiểu người mua sắm chính trong thương mại điện tử và thói quen mua sắm của họ cùng với những gì bạn có thể thực hiện để nâng cao trải nghiệm mua sắm cho họ. Hãy cùng tìm hiểu!

infographic-hieu-va-phuc-vu-5-kieu-khach-mua-sam-online  [Infographic] Hiểu và phục vụ 5 kiểu khách hàng trong thương mại điện tử infographic hieu va phuc vu 5 kieu khach mua sam online

[Infographic] Hiểu và phục vụ 5 kiểu khách mua sắm online

 

(Tổng hợp từ www.entrepreneur.com)

[Infographic] Hiểu và phục vụ 5 kiểu khách hàng trong thương mại điện tử
Đánh giá bài viết

sao không một lần ghé thăm nhà Sapo

Xem ngay Sapo có gì