10 lời khuyên để thiết kế tối ưu giỏ hàng (Phần 2)

Trong phần 1, bạn đã biết 7 lời khuyên để có thể thiết kế được một giỏ hàng thương mại điện tử tối ưu. Hãy cùng tiếp tục với nhưng lời khuyên khác cũng như ví dụ về một số giỏ hàng và thanh toán khả dụng trong phần 2 này nhé.

8. Cung cấp thật nhiều yếu tố trợ giúp

Có rất nhiều nơi mà các yếu tố trợ giúp nên được thêm vào trong giỏ hàng và quá trình thanh toán.   Trong giỏ hàng, thêm vào mẹo nhanh về cách sử dụng tốt nhất các tính năng của giỏ hàng và giải thích quá trình thanh toán.Các nhãn trong giỏ hàng và biểu mẫu thanh toán có thể được giải thích bằng công cụ chú giải.   Trên trang thanh toán, bạn có thể thêm vào văn bản mẫu như những gì nên được điền vào từng trường đầu vào cũng như các ví dụ về thông tin thanh toán cụ thể, chẳng hạn như một hình ảnh cho thấy vị trí của số tài khoản nằm ở mặt sau của thẻ tín dụng.   Trong biểu mẫu dưới đây, các trường đầu vào có văn bản mẫu giải thích và cột ở giữa bao gồm các thông tin hữu ích bổ sung.

tối ưu giỏ hàng 8

9. Cung cấp hỗ trợ trực quan

Hỗ trợ trực quan có thể là bất cứ thứ gì, từ biểu đồ đến các biểu tượng đơn giản. Một hình ảnh hiển thị vị trí của số tài khoản trên thẻ tín dụng giúp khách hàng đi qua quá trình nhập thông tin thanh toán của họ. Biểu tượng để hỗ trợ văn bản rất hữu ích để giúp cho quét qua biểu mẫu dễ dàng hơn.   Hình ảnh dưới đây cho thấy một giỏ hàng nhấp và kéo rất thuận tiện. Hình ảnh của biểu tượng giỏ hàng cho khách hàng biết rằng họ có thể kéo các sản phẩm vào giỏ hàng. Giỏ hàng cũng có một nhãn phía trên có tên "Drag Stuff Here" (kéo sản phẩm vào đây).  

tối ưu giỏ hàng 9

10. Luôn luôn thêm vào trang xác nhận

Tính năng quan trọng nhất của bất kỳ quá trình thanh toán nào chắc chắn là trang xác nhận và chỉnh sửa như là bước cuối cùng. Khách hàng thường muốn xác nhận rằng họ đang mua chính xác các mặt hàng nào. Mỗi quy trình thanh toán tốt có tính năng này như là cơ hội cuối cùng cho khách hàng để xem xét đơn hàng của mình trước khi họ xác nhận thông qua quá trình thanh toán.   Trên trang xác nhận, bạn nên thêm vào tất cả các thông tin về sản phẩm trong một bảng, tương tự như trang thanh toán đầy đủ. Khách hàng sẽ có thể hủy bỏ đơn hàng của họ hoặc có thể sử dụng liên kết " Continue Shopping" (tiếp tục mua hàng) để thêm các sản phẩm khác. Hiển thị thật rõ ràng các nút để hoàn tất quá trình, loại bỏ thậm chí cả sự nhầm lẫn nhỏ.

Giới thiệu một số giỏ hàng và thanh toán khả dụng

IconDock - Trang web này có một giỏ hàng rất hữu ích và thuận tiện. Tất cả những gì bạn phải làm là nhấp và kéo mặt hàng vào bảng điều khiển. Nó sẽ tự động tính toán tổng số và là một giải pháp mua sắm rất nhanh chóng.  

tối ưu giỏ hàng 10

  MediaTemple - Đây là một bảng giá rất đẹp có chứa các nút thanh toán rõ ràng với vị trí tốt.  

tối ưu giỏ hàng 11

  Early Learning Centre - Trang web này có một giỏ hàng đầy đủ, một giỏ hàng nhỏ gọn và thủ tục thanh toán từng bước tuyệt vời được minh họa bằng dòng thời gian.  

tối ưu giỏ hàng 12

Roxy - Đây là một giỏ hàng đơn giản và cũng có một giỏ hàng nhỏ gọn hữu ích cho khách hàng thấy tổng số tiền đang chạy.  

tối ưu giỏ hàng 13

  Mia & Maggie - Đây là một giỏ hàng được tạo kiểu độc đáo, dễ đọc và chứa một nút thanh toán lớn.  

tối ưu giỏ hàng 14

  Mia & Maggie - Một ví dụ khác từ Mia & Maggie, đây là một trong những trang thanh toán. Thanh toán này sử dụng một quá trình từng bước trên một trang duy nhất, đó là một cách bố trí rất thông minh và khả dụng.  

tối ưu giỏ hàng 15

  Amazon - Amazon là một trang web thương mại điện tử nổi tiếng có sử dụng quá trình từng bước.  

tối ưu giỏ hàng 16

  Evel - Đây là một thanh toán rất khả dụng và nhanh chóng mà không có quá nhiều trường đầu vào trong biểu mẫu. Cũng lưu ý đến giỏ hàng nằm phía trên biểu mẫu, có thể rất thuận tiện cho một số khách hàng.  

tối ưu giỏ hàng 17

  Design By Humans - Một ví dụ khác của phần thanh toán một trang duy nhất hoàn hảo. Thanh toán này có chứa một bản tóm tắt đơn hàng, có thể rất hữu ích. Cũng có rất nhiều yếu tố trợ giúp trong suốt biểu mẫu.  

tối ưu giỏ hàng 18

  Bridge55 - Một giỏ hàng tốt với hình ảnh của sản phẩm.  

tối ưu giỏ hàng 19

  Cosmic Soda - Một trang web thương mại điện tử tốt sử dụng cả giỏ hàng nhỏ gọn và đầy đủ.  

tối ưu giỏ hàng 20

  Incase - Một thanh toán được tổ chức tốt với lượng tối thiểu các trường.  

tối ưu giỏ hàng 21

  Shoon - Một giỏ hàng nhỏ gọn tuyệt vời hiển thị cửa sổ popup chứa thông tin bổ sung khi nhấp vào nút "Add to Cart" (thêm vào giỏ hàng).

tối ưu giỏ hàng 22

  Wunderbloc - A lightbox shopping cart.  

tối ưu giỏ hàng 23

  Bored of Southsea - Một giỏ hàng nhỏ gọn và giỏ hàng đầy đủ được tổ chức tốt.  

tối ưu giỏ hàng 24

  Subnormals - Sử dụng giỏ hàng nhỏ gọn, đầy đủ và quy trình thanh toán từng bước.  

tối ưu giỏ hàng 25

  AlphaStore - Một cấu trúc bảng và giỏ hàng nhỏ gọn với biểu tượng giỏ hàng dễ nhận thấy.  

tối ưu giỏ hàng 26

  Me & Mommy-to-be - Một giỏ hàng được tạo kiểu đẹp mà không đặt trang trí lên hàng đầu.  

tối ưu giỏ hàng 27

(Tổng hợp từ www.webdesignerdepot.com)

 

Tweet
5/5 (0 vote)

BÀI VIẾT LIÊN QUANBÀI VIẾT LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂMCÓ THỂ BẠN QUAN TÂM