Dưới đây là những điều khoản hoàn chỉnh được áp dụng cho chương trình đối tác của Công ty cổ phần công nghệ Sapo (sau đây gọi tắt là “Sapo”) và được xem là bản thỏa thuận chương trình đối tác của Sapo (sau đây gọi tắt là “Thỏa thuận”). Vui lòng đọc kỹ toàn bộ thỏa thuận trước khi tham gia.

Một khi bạn đã đăng ký tham gia vào chương trình đối tác của Sapo, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc và đồng ý tuân thủ toàn bộ điều khoản trong bản thỏa thuận này.
Xin hãy đọc bản chính thức tại đây để nắm toàn bộ thông tin chi tiết.
Mọi thông tin về điều khoản này nếu đến từ những nguồn khác đều có thể không chính xác và không mang tính pháp lý

Sapo có quyền thay đổi, điều chỉnh Thỏa thuận này khi cần thiết mà không cần thông báo trước. Việc bạn tiếp tục hợp tác với Sapo sau khi Thỏa thuận sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận bản Thỏa thuận sửa đổi này. Vì vậy bạn hãy chủ động quay lại vài tháng một lần để nắm thêm nếu có những cập nhật mới.

 • 1. Các định nghĩa quan trọng

  • 1.01. Doanh thu từ dịch vụ
   • Được hiểu là doanh thu phát sinh từ các dịch vụ Sapo cung cấp, Sapo chỉ ghi nhận là doanh thu khi và chỉ khi nhận được thanh toán của khách hàng.

  • 1.02. Đối tác của Sapo
   • Được hiểu là những người đồng ý với thỏa thuận đối tác của Sapo và được Sapo đồng ý để (a) giới thiệu Sapo đến với khách hàng; hay (b) hỗ trợ khách hàng thiết lập website dựa trên nền tảng Sapo; cũng có thể (c) phát triển Ứng dụng hoặc Giao diện và đưa lên Kho ứng dụng và Kho giao diện của Sapo; (d) cung cấp dịch vụ Thanh toán hoặc Vận chuyển cho khách hàng của Sapo.

  • 1.03. Thông tin bảo mật
   • Được hiểu như là tất cả những thông tin về đối tác thứ ba cũng như thông tin người dùng của Sapo, bao gồm nội dung bản Thỏa thuận này, những thông tin về công nghệ, lịch sử thanh toán, công thức, mã nguồn, danh sách khách hàng, tên tuổi, địa chỉ và tất cả thông tin liên quan khác, bao gồm cả thiết kế, doanh số, chi phí, tài chính, kế hoạch kinh doanh và dữ liệu marketing cũng như các thông tin bảo mật khác; tất cả đều được bảo hộ và bảo mật.

  • 1.04. Dịch vụ
   • Đề cập đến những phần mềm, ứng dụng, các gói thiết kế,.. trên nền tảng công nghệ của Sapo được đưa ra trên website www.sapo.vn và được Sapo mở ra để cho phép người dùng sử dụng.

  • 1.05. Tải khoản được giới thiệu
   • Được hiểu như là tất cả những người dùng dịch vụ của Sapo được giới thiệu bởi một đối tác của Sapo.

  • 1.06. Phần mềm độc hại và gián điệp
   • Liên quan đến việc sử dụng những banner hay đường liên kết (link) có chứa phần mềm độc hại hay phần mềm gián điệp ảnh hưởng tới hệ thống của Sapo.

  • 1.07. Bảo hộ thương hiệu
   • Liên quan đến bất kỳ tên hay nhãn hiệu hoặc bất kỳ nhãn hiệu nào được đăng ký bảo hộ khác liên quan đến dịch vụ và Sapo.

  • 1.08. Danh sách email
   • Được hiểu là danh sách email được lựa chọn để nhận các thông tin từ các đối tác của Sapo.

  • 1.09. Các đối tác tiềm năng
   • Là các đơn vị/tổ chức/cá nhân có thể trở thành các đối tác tiềm năng của Sapo.

  • 1.10. Đối tác phát triển app
   • Được hiểu là các đối tác về mảng phát triển ứng dụng cho website bán hàng dựa trên API mà Sapo cung cấp.

  • 1.11. Sapo billing API
   • Được hiểu là các hoạt động kê khai dựa trên API của Sapo cho phép các cửa hàng và đối tác tạo, thu phí khách hàng hay trả phí cho Sapo.

  • 1.12. Đối tượng liên quan
   • Là các đối tượng trực tiếp hay gián tiếp quản lý hoặc bị quản lý bởi các điều lệ của Sapo. “Quản lý” ở đây có thể hiểu là kiểm soát một cách trực tiếp hay gián tiếp các chính sách thông qua số lượng cổ phần bằng hợp đồng, người được ủy thác,...

  • 1.13. Khu vực
   • Tất cả các khu vực, vùng miền được xác định bởi Sapo tham gia làm đối tác của Sapo qua các khoảng thời gian khác nhau.

  • 1.14. Websites
   • Bất kì website nào của đối tác của Sapo sẽ có những thỏa thuận về việc quảng bá thông tin cùng Sapo.

  • 1.15. Thời gian
   • Thời gian tham gia chương trình đối tác phụ thuộc vào thời gian tồn tại của của hàng, hoặc thời gian mà bắt đầu hợp tác với các shop bán hàng hay phụ thuộc vào tình trạng của tài khoản đối tác.

 • 2. Trách nhiệm của đối tác của Sapo

  • 2.01. Hoạt động
   • Đối tác của Sapo sẽ sử dụng nhiều cách của riêng mình để (a) quảng bá cho Sapo, và (b) biết được những người mình đã giới thiệu. Trong thời gian Sapo không có chương trình quảng bá cụ thể nào thì bất kỳ hoạt động nào liên quan đến quảng bá do chính đối tác đề xuất sẽ do chính đối tác chịu trách nhiệm. Những hoạt động liên quan đến các phương tiện truyền thông, các đối tác có trách nhiệm gửi thông tin và thông báo đến Sapo. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hay hậu quả nào từ chương trình, Sapo có toàn quyền để yêu cầu chấm dứt chương trình.

  • 2.02. Vật phẩm quảng bá
   • Tất cả tài liệu quảng bá, thông tin quảng bá có thể được Sapo chia sẻ trên website của mình hoặc gửi cho đối tác của mình. Những vật phẩm quảng bá bao gồm (nhưng không giới hạn) các trang thông tin, brochure, tờ rơi, bandroll, nước, áo, tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu giới thiệu … Những vật phẩm hay tài liệu được phép chia sẻ, chúng tôi sẽ ghi chú rõ ràng.

    Đối tác của Sapo có thể truyền thông và sử dụng các Tài liệu quảng bá của Sapo trên website hoặc các nơi khác để thu hút Khách hàng. đối tác của Sapo không được dịch, chỉnh sửa hay thay đổi bất kì Tài liệu quảng bá nào mà không có sự đồng ý của Sapo. Sapo có thể dừng bất kỳ chương trình Marketing nào của đối tác nếu như chương trình Marketing đó có vấn đề hoặc xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi, uy tín và thương hiệu của Sapo.

    Tóm lại, đối tác của Sapo sẽ dùng nhiều cách tốt nhất để giới thiệu Sapo đến với khách hàng thông qua việc sử dụng các tài liệu, vật phẩm quảng bá mà Sapo đã chia sẻ. Tất cả vật phẩm quảng bá này không được phép thay đổi về nội dung, cách trình bày,… và chỉ được dùng để quảng bá cho Sapo.

  • 2.03. Email Marketing
   • Đối tác của Sapo không được sử dụng email marketing của Sapo không có sự đồng ý của Sapo.

    Nếu đối tác của Sapo được phép sử dụng kênh email Marketing, thông tin truyền thông đi phải đạt các chuẩn chung về kênh marketing này (như luôn để chữ từ chối nhận email, không gài thư rác, phần mềm gián điệp và không sử dụng kênh email để Spam khách hàng).

  • 2.04. NHỮNG HOẠT ĐỘNG MARKETING BỊ CẤM VÀ KHÔNG CẤP QUYỀN
   • Đối tác của Sapo không được sử dụng bất kỳ chương trình hay kỹ thuật marketing nào quá mãnh liệt có thể tác động đến Sapo như Marketing qua fax, truyền hình hay điện thoại… Bởi vì có thể các đối tác sẽ tạo ra những thông điệp sai lệch hoặc không khớp với Sapo và điều này có thể gây tác động đến Sapo.

    Tóm lại, đối tác của Sapo không được sử dụng bất kỳ kỹ thuật Marketing phạm pháp hay quá mãnh liệt nào để quảng bá, vì như vậy sẽ gây hại đến Sapo.

  • 2.05. Những hoạt động Marketing khác
   • Đối tác của Sapo sẽ không được phép mua các lượt tìm kiếm về từ khóa (như Google Adwords), hay mua các tên miền liên quan đến tên hay các thương hiệu đã được bảo hộ của Sapo.

    Tóm lại, đối tác không được mua quảng cáo tìm kiếm trên internet hay những tên miền có tên đề cập tới “Sapo”.

  • 2.06. Tuân thủ pháp luật
   • Ngoài ra, dù không đề cập đến trong bản điều khoản này, đối tác của Sapo sẽ phải tuân thủ theo tất cả luật pháp tại nơi mình sinh sống và kinh doanh, như các tiêu chuẩn trong ngành nghề của mình, quy định về an toàn, vệ sinh,…

    Tóm lại, đối tác sẽ phải chịu trách nhiệm với mọi luật pháp liên quan tại nơi họ sinh sống và làm việc.

 • 3. Quyền lợi đối tác

  • Đối tác sẽ được hưởng các quyền lợi riêng khi tham gia hợp tác cùng Sapo

  • 3.01. Giới thiệu dịch vụ của mình tới khách hàng
   • Các đối tác được giới thiệu cho tất cả các khách hàng về dịch vụ và sản phẩm đã đăng ký với Sapo. Và được chính thức đăng tải thông tin trên hệ thống riêng của Sapo: Kho ứng dụng, Kho giao diện, Sàn chuyên gia.

    Ngoài ra, các đối tác có thể giới thiệu dịch vụ của mình trên các kênh như: Forum, Mạng xã hội…

  • 3.02. Được cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan
   • Sapo sẽ cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan để tích hợp ứng dụng của đối tác vào hệ thống.

    Các tài liệu được cung cấp như: Tài liệu API, tài liệu hướng dẫn làm theme, các vật phẩm quảng bá,..

  • 3.03. Được tham gia tất cả các chương trình có liên quan
   • Đối tác sẽ được tham gia vào tất cả các sự kiện, chương trình mà Sapo dành riêng cho đối tác, hoặc kết nối giữa đối tác với khách hàng.

  • 3.04. Được tài trợ quảng bá tới khách hàng
   • Đối với những đối tác có dịch vụ và sản phẩm tốt, được đánh giá cao và hữu ích cho khách hàng sẽ được Sapo tài trợ quảng bá trực tiếp tới các khách hàng bằng các kênh truyền thông, Marketing của mình.

 • 4. Hủy thỏa thuận hợp tác

  • 4.01. Hủy thỏa thuận
   • Bất kỳ hoạt động gian lận hay các hành vi không chấp nhận được đến từ đối tác của Sapo sẽ bị chấm dứt thỏa thuận mối quan hệ đối tác hoặc cao hơn là hủy toàn bộ tài khoản đối tác mà không cần thông báo trước.

    Đối tác của Sapo cũng có thể hủy thỏa thuận này bất kỳ lúc nào, có hiệu lực ngay lập tức sau khi thông báo cho Sapo.

    Tóm lại, cả Sapo và đối tác đều có thể kết thúc thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào. Nếu có bất kỳ hành động gian lận hay các hành vi không chấp nhận được đến từ đối tác, Sapo có thể kết thúc thỏa thuận này mà không cần phải thông báo trước.

  • 4.02. Các phát sinh từ việc chấm dứt thỏa thuận
   • Khi hết hạn hoặc sau khi chấm dứt hợp đồng này: (a) mỗi bên sẽ phải trả lại tất cả tài sản của bên còn lại nếu tài sản này thuộc về quyền sở hữu của bên còn lại (bao gồm tất cả thông tin đã được bảo hộ và các vật phẩm quảng cáo); (b) đối tác của Sapo sẽ phải ngừng ngay lập tức tất cả thông tin hay tài liệu nào đang hiển thị trên website hay bất kỳ phương tiện nào khác của đối tác; và (c) tất cả những quyền lợi mà đối tác của Sapo được hưởng đều sẽ lập tức chấm dứt.

    Tóm lại, nếu thỏa thuận này chấm dứt, tất cả tài liệu truyền thông đều phải được gỡ bỏ khỏi website của đối tác hoặc gửi lại cho Sapo.

    Sau khi chấm dứt hợp đồng, Đối tác cần hỗ trợ tiếp cho các khách hàng của Sapo theo thời gian khách hàng của Sapo đã đăng ký trước đó.

 • 5. Quyền sở hữu

  • 5.01. Quyền sở hữu của Sapo
   • Giữa đối tác của Sapo và Sapo, các sản phẩm trí tuệ, tất cả về nhân khẩu học và những thông tin khác liên quan đến khách hàng, đối tác tiềm năng và đối tác chính thức, nền tảng và tất cả phần mềm, tài liệu, phần cứng, công cụ dụng cụ, thiết bị, quy trình, công thức, website hoặc bất kỳ sản phẩm trí tuệ nào khác có liên quan đến Sapo.Sapo có toàn quyền sở hữu, sử dụng và cho phép sử dụng, bao gồm cả tài liệu hiện tại hay trong quá khứ.

    Tóm lại, tất cả tài sản trí tuệ bạn tiếp cận đều thuộc quyền sở hữu của Sapo.

  • 5.02. Nhãn hiệu của Sapo
   • Không có quy định nào theo Thỏa thuận này được hiểu là Sapo trao quyền cho đối tác hoặc đối tác được hưởng quyền thông qua việc cấp phép hoặc các hình thức khác đối với bất kỳ sáng chế, đơn cấp bằng sáng chế, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến bất kỳ Thông Tin Bảo Mật nào được tiết lộ cho Bên còn lại

    Xuyên suốt thỏa thuận này, đối tác được quyền truyền thông là “đối tác của Sapo” . Đối tác của Sapo cần biết rõ và đồng ý rằng (a) sẽ sử dụng thông điệp truyền thông một cách hợp pháp và đúng với định dạng cũng như nội dung ban đầu, (b) tất cả nhãn hiệu về sản phẩm dịch vụ trên đều thuộc quyền sở hữu của Sapo.

    Tóm lại, Sapo sở hữu toàn bộ nhãn hiệu liên quan và đối tác đồng ý sẽ không sử dụng chúng một cách bất hợp pháp.

  • 5.03. Bảo hộ bản quyền
   • Đối tác cam kết rằng các sản phẩm (giao diện..)/ dịch vụ do đối tác phát triển là sản phẩm do chính đối tác sáng tạo, không sao chép bất kì tác phẩm nào khác, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ tác phẩm nào khác; Đối tác chịu hoàn toàn trách nhiệm trước các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nếu các giao diện do đối tác phát triển vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

    Nếu đối tác vi phạm quy định này (bị báo cáo vi phạm bản quyền…) thì sau khi xác minh vụ việc, Sapo có quyền ngay lập tức gỡ bỏ các sản phẩm/ dịch vụ do đối tác phát triển và yêu cầu đối tác bồi thường toàn bộ tổn thất thực tế phát sinh (nếu có). Trong trường hợp này, quyết định của Sapo sẽ là quyết định cuối cùng.

 • 6. Bảo mật

   • Mỗi bên trong điều khoản thỏa thuận này đều phải đồng ý rằng sẽ sử dụng thông tin của bên còn lại một cách bảo mật nhất có thể. Mỗi bên đồng ý rằng sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc bảo mật thông tin, ít nhất là thông tin cá nhân, của bên còn lại.

    Tóm lại, cả Sapo và đối tác đều phải đồng ý sử dụng thông tin của bên còn lại bảo mật nhất có thể.

 • 7. Từ chối đảm bảo

   • Sapo không chịu bất kỳ bảo đảm nào về nền tảng hay khả năng của công ty trong việc cung cấp phục vụ nhu cầu của khách hàng.

 • 8. Giới hạn về trách nhiệm và bồi thường

  • 8.01. Giới hạn về trách nhiệm
   • Sapo sẽ giới hạn về trách nhiệm của mình với nền tảng mà mình đang cung cấp và nghĩa vụ của mình theo của các hợp đồng đã ký.

  • 8.02. Bồi thường.
   • 8.02.01. Đối tác bồi thường
    • Đối tác sẽ chịu mọi chi phí liên quan tới những khiếu nại về Sapo nếu nó bị gây ra bởi sự sơ suất, hành vi sai trái hay vi phạm hợp đồng từ phía đối tác

   • 8.02.02. Thông báo về việc bồi thường
    • Sapo sẽ thông báo cho đối tác nếu có bất kỳ sự cố phát sinh nào.

 • 9. Quy định chung

  • 9.01. Sự bất khả kháng
   • Trong những trường hợp phát sinh bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của cả Sapo và đối tác như lũ lụt, hỏa hoạn, luật pháp mới, thiên tai…Cả hai đều sẽ được miễn thực hiện nhiệm vụ liên quan trong những trường hợp này.

  • 9.02. Thông báo
   • Tất cả những trường hợp phát sinh nào nằm ngoài thoả thuận này đối tác của Sapo phải thông báo cho Sapo để xem xét thay đổi nếu có.

    Trong trường hợp Sapo có thay đổi về thoả thuận, đối tác Sapo có trách nhiệm cập nhật là nội dụng được đăng tải tại đây.

  • 9.03. Toàn bộ thỏa thuận
   • Đây là toàn bộ phần thỏa thuận giữa Sapo và đối tác, thỏa thuận này sẽ thay thế những bản cũ trước đây.

  • 9.04. Chuyển nhượng.
   • Đối tác của Sapo không được quyền chuyển nhượng thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có được sự cho phép của Sapo.

  • 9.05. Luật áp dụng
   • Thỏa thuận này được áp dụng tại Việt Nam. Nếu có bất kỳ điều gì đi ngược lại với luật pháp Việt Nam, bạn cũng sẽ bị liên đới chịu trách nhiệm.

 • 10. Điều khoản thương mại của đối tác của Sapo

  • 10.01. Kế hoạch chia sẻ doanh thu.
   • Đối tác của Sapo sẽ được chia sẻ doanh thu theo thỏa thuận của Sapo với đối tác. Có thể tham khảo thêm ở phần giới thiệu chương trình đối tác.

  • 10.02. Kế hoạch thanh toán
   • Doanh thu từ chương trình đối tác sẽ được hạch toán theo tháng và chi trả chậm nhất vào ngày 25 của tháng kế tiếp (có trường hợp trễ do hệ thống ngân hàng hoặc trùng vào các ngày nghỉ). Tuy nhiên, nếu khoản tiền này thấp hơn 200,000đ thì chúng tôi sẽ tạm hoãn lại số tiền này cho đến khi con số này vượt qua 200,000đ.

    Trong trường hợp các đối tác tham gia chương trình Affliate sẽ được rút tiền về tài khoản của mình khi giới thiệu được từ 3 khách hàng làm website tại Sapo trở lên.

    Sapo có thể thay đổi chính sách này và thông báo trước 30 ngày đến với đối tác.

 • 11. Quy định sử dụng API và App Store

  • 11.01 Quy định sử dụng API
   • Đối tác của Sapo được phép sử dụng API của Sapo để phát triển các ứng dụng cho khách hàng làm web tại Sapo. Sapo có quyền bỏ đi một ứng dụng nào đó khỏi trang Kho ứng dụng bất kỳ lúc nào khi phát hiện ra vi phạm từ phía đối tác. Sapo sẽ thông báo cho đối tác 24h trước khi gỡ bỏ.

    Đối tác không được phép dùng bất kì thủ thuật nào để xâm phạm vào dữ liệu API không public của Sapo mà không được sự cho phép của Sapo để tự động lấy các quyền quản lý quan trọng.

 • Xem xét bổ sung

   • Nếu bạn sống và kinh doanh tại Việt Nam, bạn nên theo dõi những thay đổi mới nhất trong luật pháp hiện hành của Việt Nam mà có khả năng tác động đến bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí 7 ngày Dùng thử miễn phí 7 ngày

Để trải nghiệm phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp cùng Sapo

ic1Asset 1