Đánh giá giao diện Ant Kitchen: Phục vụ đa lĩnh vực
Sunmax – Giao diện website phục vụ đa lĩnh vực
Đánh giá giao diện Golden Mart: Bỏ khoản tiền nhỏ, thu lợi ích lớn
Đánh giá giao diện Zomart: Giao diện ngon-bổ-rẻ
Đánh giá giao diện Megashop:  Tối ưu chuyển đổi cho website bán hàng
Đánh giá giao diện Bách Hoá: Giao diện kinh doanh đa ngành hàng