Sapo tham gia Lễ ký kết Thành lập Liên minh CYSEEX 2022

Theo thống kê, từ đầu năm tới nay, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 11.213 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Trong đó, có 3.930 cuộc tấn công lừa đảo (Phishing), 1.524 cuộc tấn công thay đổi giao diện (Deface) và 5.759 cuộc tấn công cài mã độc (Malware).

Hơn nữa, quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ đã và đang tạo ra thách thức vô cùng lớn cho những người chịu trách nhiệm về an toàn thông tin trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Chỉ 1 sự cố nghiêm trọng có thể làm ảnh hưởng, cản trở rất lớn đến hoạt động chuyển đổi số. An toàn thông tin trở thành yếu tố then chốt, trụ cột vững chắc đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số. Sapo và các doanh nghiệp tham dự tập trận CYSEEX 2022 cũng đang chuyển đổi số mạnh mẽ cho nội bộ hoặc cung cấp các giải pháp, dịch vụ chuyển đổi số cho xã hội. Cùng với đó là dữ liệu, thông tin cá nhân của hàng triệu người dùng. Nếu hệ thống thông tin của doanh nghiệp chưa an toàn, đồng nghĩa với việc hàng triệu khách hàng phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ, rủi ro an toàn thông tin từ không gian mạng.

Sapo nhận thấy việc gắn hoạt động bảo đảm an toàn thông tin với chiến lược phát triển doanh nghiệp là việc làm cấp thiết giúp tạo lập niềm tin cho khách hàng, góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp.


Liên minh CYSEEX thành lập nhằm chia sẻ nâng cao năng lực ATTT

Ảnh: Liên minh CYSEEX thành lập nhằm chia sẻ nâng cao năng lực ATTT


Với chủ đề “Liên kết ứng phó – chia sẻ nâng cao năng lực an toàn thông tin”, sự kiện “Tập trận an toàn thông tin - Cyber Security Exercise (CYSEEX) 2022” tập trung vào 2 nội dung chính gồm diễn tập thực chiến an toàn thông tin và diễn đàn trao đổi, tìm ra cách giải bài toán an toàn thông tin trong kỷ nguyên số.

Góp mặt tại sự kiện năm nay, Sapo cùng 5 doanh nghiệp: Viettel Solutions, Bảo Việt, FSI, Bravo và MISA đã bắt tay thành lập Liên minh an ninh thông tin CYSEEX. Khi chính thức đi vào hoạt động, Liên minh CYSEEX sẽ liên tục chia sẻ các nguy cơ về an toàn thông tin có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các thành viên trong Liên minh kèm theo các giải pháp phòng ngừa, khắc phục.

Sapo tham gia lễ ký kết thành lập Liên minh CYSEEX chia sẻ nâng cao năng lực ANTT

nh: Sapo tham gia lễ ký kết thành lập Liên minh CYSEEX chia sẻ nâng cao năng lực ANTT

Trường hợp thành viên của liên minh bị tấn công mạng hoặc gặp sự cố nghiêm trọng về an toàn thông tin mà không thể tự khắc phục, CYSEEX sẽ cử chuyên gia ứng cứu, hỗ trợ. Liên minh sẽ duy trì việc tổ chức diễn tập thực chiến hàng tháng và tổ chức hội thảo an toàn thông tin 2 năm/lần nhằm chia sẻ các kinh nghiệm thực hành cho các thành viên.


Bắt đầu dùng thử miễn phí 7 ngày Dùng thử miễn phí 7 ngày

Để trải nghiệm thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp Sapo POS

Để trải nghiệm thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp Sapo POS

ic1Asset 1