Gói Starter

5.000.000 đ

 • Số lượt click dự kiến: 1600 - 2000
 • Tự động cập nhật thông tin sản phẩm như giá, tồn kho... lên Google Merchant Center
 • Chỉ tính phí khi click vào quảng cáo
 • Báo cáo hiệu quả chiến dịch:
  • - Số lượng hiển thị
  • - Số lượng nhấp chuột
  • - Chi phí trung bình trên mỗi lượt click (CPC)
 • Báo cáo bán hàng:
  • - Sản phẩm bán chạy
  • - Số lượng đơn hàng
  • - Doanh thu theo mốc thời gian
 • Yêu cầu tư vấn

Gói Professional

9.000.000 đ

 • Số lượt click dự kiến: 3000 - 4500
 • Tự động cập nhật thông tin sản phẩm như giá, tồn kho... lên Google Merchant Center
 • Chỉ tính phí khi click vào quảng cáo
 • Báo cáo hiệu quả chiến dịch:
  • - Số lượng hiển thị
  • - Số lượng nhấp chuột
  • - Chi phí trung bình trên mỗi lượt click (CPC)
 • Báo cáo bán hàng:
  • - Sản phẩm bán chạy
  • - Số lượng đơn hàng
  • - Doanh thu theo mốc thời gian
 • Yêu cầu tư vấn

Gói Enterprise

15.000.000 đ

 • Số lượt click dự kiến: 5000 - 7000
 • Tự động cập nhật thông tin sản phẩm như giá, tồn kho... lên Google Merchant Center
 • Chỉ tính phí khi click vào quảng cáo
 • Báo cáo hiệu quả chiến dịch:
  • - Số lượng hiển thị
  • - Số lượng nhấp chuột
  • - Chi phí trung bình trên mỗi lượt click (CPC)
 • Báo cáo bán hàng:
  • - Sản phẩm bán chạy
  • - Số lượng đơn hàng
  • - Doanh thu theo mốc thời gian
 • Yêu cầu tư vấn

Lưu ý: Các gói quảng cáo trên chưa bao gồm phí dịch vụ

ic1Asset 1