Quy định mới về tính phí giao diện riêng & hỗ trợ chỉnh sửa

Từ ngày 27/8/2015,  Bizweb áp dụng Quy định mới về việc tính phí giao diện riêng và hỗ trợ chỉnh sửa giao diện cho các Khách hàng có nhu cầu.

Theo đó, Chi phí thiết kế giao diện riêng thấp nhất là 6.000.000, mức giá có thể sẽ cao hơn tùy thuộc vào yêu cầu của KH về giao diện:

♦ Giao diện responsive

♦ Tối ưu cho mọi thiết bị

Lưu ý: Ngoài kho giao diện hệ thống miễn phí, KH có thể dung thêm kho giao diện có phí của Bizweb nếu có nhu cầu với mức chi phí hợp lý từ 500.000 VND – 2.000.000 VND.

Các trường hợp được tính là sử dụng giao diện riêng khi

♦ Sử dụng giao diện lấy từ bên ngoài về, không sử dụng giao diện hệ thống: áp dụng với cả giao diện dễ và khó

♦ Sử dụng giao diện hệ thống nhưng chỉnh sửa nhiều dẫn đến thay đổi bố cục, giao diện khác hẳn giao diện hệ thống

♦ Sử dụng giao diện hệ thống nhưng trang chủ đến 60% là HTML, không hoặc ít module hệ thống

♦ Sử dụng giao diện hệ thống, thời gian chỉnh sửa từ 2 – 3 ngày

♦ Sales support của Bizweb sẽ chốt giao diện nào là giao diện riêng.

Ngoài ra, với những website đã được duyệt và chuyển sang bộ phận CSKH chăm sóc, khi khách hàng phát sinh nhu cầu chỉnh sửa tùy thuộc vào các loại yêu cầu sẽ được miễn phí hoặc tính phí

Dưới đây là bảng giá Bảng giá tính phí chỉnh sửa giao diện sau khi bàn giao:

STT Nội dung chỉnh sửa Chi phí

Chỉnh sửa nhỏ hỗ trợ miễn phí

1 Kích thước khung site với giao diện hệ thống ( không áp dụng với giao diện cao cấp/ giao diện riêng) Miễn phí
2 Màu sắc website/ mầu nền Miễn phí
3 Sửa khung, vị trí module , thêm bớt module hệ thống sẵn có Miễn phí
4 Thêm các module HTML đơn giản ( không có java, hiệu ứng) Miễn phí
5 Chỉnh sửa font chữ, font-size Miễn phí
6 Chỉnh sửa footer với các yêu cầu đơn giản không có nhiều icon hoặc style đặc biệt Miễn phí

Hỗ trợ chỉnh sửa có tính phí

7 Thay đổi chỉnh sửa style hiển thị của các trang: Tin tức, sản phẩm/ các trang con 300.000 – 500.000/ trang
8 Chỉnh sửa kích thước khung site với kho giao diện cao cấp/ giao diện riêng 300.000 – 500.000/ lần
9 Thêm module HTML bên ngoài về và cần sửa thêm theo nhu cầu khách 300.000 – 500.000/ module
10 Thêm module HTML có java từ các trang khác về Bizweb 500.000/ module
11 Chỉnh sửa thay đổi giao diện từ 50% trở lên: tương đương ( Giới hạn trên 5 chỉnh sửa nhỏ 1 cùng lúc tính tương đương sửa 50% giao diện) 500.000/ lần
12 Chỉnh sửa lại toàn bộ giao diện sau khi đã hoàn thành và duyệt site 1.000.000/ lần
13 Chọn lại giao diện khác dẫn đến việc phải cắt lại giao diện 1.000.000/ lần

Phí thiết kế khi khách hàng có nhu cầu

14 Thiết kế banner flash, gif 500.000/ banner
15 Thiết kế ảnh 150.000/ ảnh

Lưu ý:  Đây là bảng giá áp dụng với những nhu cầu phát sinh mới, việc hỗ trợ chỉnh sửa các lỗi phát sinh do hệ thống vẫn là miễn phí cho Khách hàng.

Tweet
5/5 (0 vote)

BÀI VIẾT LIÊN QUANBÀI VIẾT LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂMCÓ THỂ BẠN QUAN TÂM