Tag:nghiên cứu sản phẩm

Thế nào là sản phẩm mới? Quy trình phát triển và quản lý sản phẩm mới

Thế nào là sản phẩm mới? Quy trình phát triển và quản lý sản phẩm mới

Sản phẩm mới là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng không chỉ với doanh nghiệp sản xuất...

Hướng dẫn chi tiết đánh giá ý tưởng sản phẩm

Hướng dẫn chi tiết đánh giá ý tưởng sản phẩm

Để xây dựng một doanh nghiệp thương mại điện tử có lợi nhuận cao thì phần khó nhất luôn là...