Tag:kế hoạch marketing

Nguyên tắc SMART là gì? Cách xác định và ứng dụng mô hình SMART trong kinh doanh

Nguyên tắc SMART là gì? Cách xác định và ứng dụng mô hình SMART trong kinh doanh

Nguyên tắc SMART là khái niệm đặc biệt không chỉ được ứng dụng trong cuộc sống mà còn đóng vai trò...

POD là gì? 3 cách tạo nên sự khác biệt trong kinh doanh

POD là gì? 3 cách tạo nên sự khác biệt trong kinh doanh

“Khác biệt hay là chết” đó là câu hỏi khiến những người kinh doanh dù lớn hay nhỏ đều luôn phải...

Bí quyết lập kế hoạch marketing cho sản phẩm mới

Bí quyết lập kế hoạch marketing cho sản phẩm mới

Một số người cho rằng, trong thời điểm hiện tại khi các sản phẩm cũ đã xuất hiện tràn lan, các...

12 bước lập kế hoạch Marketing hoàn hảo

12 bước lập kế hoạch Marketing hoàn hảo

Trong một cuộc khảo sát gần đây của chúng tôi, kết quả cho thấy 2/3 số người kinh doanh online...