Tag:team leader

7 kỹ năng mềm cần thiết của nhà lãnh đạo tài ba

7 kỹ năng mềm cần thiết của nhà lãnh đạo tài ba

Hãy xem bạn đã có đủ tố chất để trở thành một nhà lãnh đạo chuẩn chưa nhé? 1. Kỹ năng...

Thương hiệu cá nhân có ảnh hưởng đến việc kinh doanh

Thương hiệu cá nhân có ảnh hưởng đến việc kinh doanh

Việc xây dựng thương hiệu từ lâu đã được gắn liền với các doanh nghiệp ngay từ những bước đầu...

Thế nào là 1 nhà lãnh đạo giỏi?

Thế nào là 1 nhà lãnh đạo giỏi?

Trong bất cứ hoạt động nào cũng cần đến một người lãnh đạo, đứng đầu và chịu trách nhiệm cũng...

Bí quyết lãnh đạo của những người thành công

Bí quyết lãnh đạo của những người thành công

Một tổ chức dù tập hợp toàn người tài giỏi cũng không thể đi đến thành công nếu thiếu lãnh...

Những tố chất cần có của một lãnh đạo tài ba

Những tố chất cần có của một lãnh đạo tài ba

Trở thành một lãnh đạo đã khó nhưng làm thế nào để trở thành một lãnh đạo tài ba còn...

Lãnh đạo hay mắc phải những sai lầm gì?

Lãnh đạo hay mắc phải những sai lầm gì?

Không dễ dàng gì để trở thành một lãnh đạo, họ phải một lượng hiểu biết nhất định nhưng không...

Những yếu tố tạo nên nhà quản lý thành công

Những yếu tố tạo nên nhà quản lý thành công

Các doanh nghiệp thành công đều cần có những nhà quản lý thành công và hiệu quả - những người có...