Sapo POS update tháng 5 - Nâng cấp tính năng nghiệp vụ thuế trên phần mềm

Nhằm nâng cao tính ứng dụng trong hoạt động kinh doanh, Sapo POS đã có những update mới trong tháng 5 này ở nghiệp vụ Thuế, giúp chủ kinh doanh theo dõi hoạt động thuế và đảm bảo tính pháp lý một cách tốt nhất. 

1. Thuế giá trị gia tăng (VAT) là gì?

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

Đây là loại thuế đánh vào phần giá trị tăng thêm mỗi giai đoạn sản xuất, lưu thông sản phẩm, hàng hóa, từ khi còn là nguyên liệu thô sơ đến khi sản phẩm hoàn thành, cuối cùng là giai đoạn tiêu dùng. Cơ sở của thuế giá trị gia tăng được tính trên khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

Thuế giá trị gia tăng được cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ. 

  • Thuế giá trị gia tăng đầu vào là số thuế được ghi trên hóa đơn đầu vào (liên đỏ) khi mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. 
  • Thuế giá trị gia tăng đầu ra là số thuế được ghi trên hóa đơn đầu ra (liên xanh hoặc tím) khi doanh nghiệp bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. 

2. Tính năng thuế trên Sapo POS mang lại lợi ích gì cho chủ kinh doanh?

Nếu trước đây, khách hàng chỉ có thể áp dụng 1 mức thuế đầu vào/ thuế đầu ra cho tất cả các sản phẩm thì với lần cập nhật này, khách hàng sẽ có thể tạo nhiều mức thuế khác nhau và mỗi sản phẩm có thể áp dụng 1 mức thuế khác nhau. Điều chỉnh này giúp chủ kinh doanh áp dụng thuế theo Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 của Quốc hội và Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Luật Thuế giá trị gia tăng quy định 4 mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đang được áp dụng hiện nay như sau:

Hệ thống Sapo POS đã tạo sẵn 4 mức thuế suất 0%, 5%, 8% và 10%. Người dùng có thể theo đó tạo thêm các mức thuế suất khác nếu có, tuy nhiên không thể sửa mức thuế suất mặc định hoặc đang được áp dụng vào sản phẩm.

  • Danh mục Sản phẩm: Bổ sung mức thuế đầu vào - đầu ra theo từng sản phẩm
  • Khách hàng / Nhà cung cấp: Loại bỏ mức thuế mặc định theo khách hàng và nhà cung cấp
  • Đơn nhập hàng/ Đơn bán hàng: Không lấy theo mức thuế suất chung toàn cửa hàng mà sẽ lấy mức thuế suất theo cấu hình từng sản phẩm

Cùng Sapo trải nghiệm tính năng đặc biệt này tại mục Cấu hình -> Thuế. Chi tiết cách thao tác cấu hình mức thuế và áp dụng thuế với các nghiệp vụ trên phần mềm Sapo chủ kinh doanh vui lòng theo dõi tại đây:

Hướng dẫn sử dụng Nghiệp vụ Thuế trên Sapo POS

Sapo hy vọng rằng những cập nhật tính năng mới này sẽ là giải pháp đặc biệt giúp chủ kinh doanh có thể tối ưu hoạt động vận hành, giảm thiểu tối đa sai sót và kinh doanh một cách hiệu quả nhất. 

Đăng nhập để trải nghiệm ngay những tính năng hữu ích nhất trên Sapo

Tweet
5/5 (0 vote)

BÀI VIẾT LIÊN QUANBÀI VIẾT LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂMCÓ THỂ BẠN QUAN TÂM