Xu hướng thị trường

Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong ngành hàng bán lẻ

Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong ngành hàng bán lẻ

Ngày nay ngành bán lẻ đang có những bước tiến vượt bậc, đó là sự áp dụng các tiến bộ...

Thị trường bán lẻ Việt Nam : cơ hội cho các doanh nghiệp nội

Thị trường bán lẻ Việt Nam : cơ hội cho các doanh nghiệp nội

Mặc dù các đại gia bán lẻ ngoại được hưởng khá nhiều chính sách ưu đãi của Việt Nam, cộng...

Tiềm năng lớn của thị trường bán lẻ Việt Nam

Tiềm năng lớn của thị trường bán lẻ Việt Nam

Không chỉ là một khu vực tiềm năng  để đầu tư khai thác thông qua mô hình trung tâm mua...

Phải làm gì khi muốn bán hàng online mua hàng trên mạng ?

Phải làm gì khi muốn bán hàng online mua hàng trên mạng ?

Người người bán hàng trên mạng, nhà nhà mua hàng trên mạng. Bạn có sản phẩm, bạn có ý tưởng. Bạn...