Hướng dẫn sử dụng tính năng Kho giao diện riêng

Tính năng kho giao diện riêng của Bizweb hỗ trợ người dùng rất nhiều trong việc sử dụng giao diện một cách tối ưu nhất và tiện lợi nhất.

Bạn muốn sử dụng các giao diện website mới và muốn lưu lại các giao diện đã sử dụng. Tính năng này sẽ cho phép bạn quản lý và lưu giữ các giao diện cũ để giúp bạn có thể dễ dàng sử dụng lại.

- Khi truy cập vào thanh Menu Giao diện >> Giao diện website
1
Kho giao diện riêng sẽ được hiển thị
2
Ban đầu sẽ hiển thị giao diện mà hệ thống của bạn đang sử dụng cho website. - Bạn có thể chọn Giao diện hệ thống để thực hiện xem các giao diện khác mà Bizweb cung cấp
3
4
- Chọn một giao diện hệ thống làm giao diện riêng
5

Nhấp nút “Thay đổi giao diện” để sử dụng giao diện đó cho Website đồng thời bổ sung giao diện đó trong kho giao diện riêng.

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo cập nhật thành công và chuyển đến kho giao diện riêng.

6

Với các site dùng thử: không có tính năng kho giao diện riêng. Bạn chỉ có thể chọn 1 trong những giao diện của hệ thống làm giao diện cho Website.

Với các site đang sử dụng: Có thể lưu trữ được tối đa 10 giao diện trong kho giao diện riêng.

Nếu muốn đưa giao diện khác của hệ thống vào kho giao diện riêng, buộc bạn phải xóa 1 trong những giao diện hiện có trong kho giao diện riêng.

7
- Bạn cũng có thể thực hiện sử dụng giao diện cho Website ngay trong kho giao diện riêng này. - Khi bạn sử dụng lại 1 giao diện của hệ thống, giao diện đó sẽ tạo ra các phiên bản khác nhau trong kho giao diện riêng.
8
- Các bạn cũng có thể thực hiện chỉnh sửa giao diện
9

- Khi thực hiện chỉnh sửa trên giao diện nào, hệ thống sẽ chỉ thực hiện lưu sự chỉnh sửa trên chính giao diện đó mà không áp dụng cho các phiên bản giao diện khác, hoặc giao diện khác của hệ thống.

Trên đây là Hướng dẫn sử dụng tính năng Kho giao diện mới của Bizweb.

Tweet
5/5 (0 vote)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂMCÓ THỂ BẠN QUAN TÂM