Khắc phục lỗi App Facebook Store của Bizweb

Khắc phục lỗi App Facebook Store của Bizweb

Kính gửi Quý khách hàng,

Hiện tại, để khắc phục được lỗi app Facebook, quý khách hãy truy cập vào tài khoản facebook của mình và tiến hành cài đặt lại

Bước 1: Click vào icon Bizweb store trên fanpage

1  Khắc phục lỗi App Facebook Store của Bizweb 129

Bước 2: Lựa chọn Cài đặt lại ứng dụng của bạn

2  Khắc phục lỗi App Facebook Store của Bizweb 29

Bước 3: Cấu hình ứng dụng: viết tên site Bizweb

3  Khắc phục lỗi App Facebook Store của Bizweb 313

Bước 4: Thành công và chuyển đến trang của bạn

4  Khắc phục lỗi App Facebook Store của Bizweb 42
Kết quả: Hoàn thành việc khắc phục lỗi
Khắc phục lỗi App Facebook Store của Bizweb
Đánh giá bài viết

sao không một lần ghé thăm nhà Sapo

Xem ngay Sapo có gì