Hướng dẫn toàn diện về kế hoạch kinh doanh – Kế hoạch tài chính

Hướng dẫn toàn diện về kế hoạch kinh doanh – Kế hoạch tài chính

Một điều mà tất cả chúng ta đều phải đối diện là cho dù ý tưởng kinh doanh có thể lớn đến như thế nào thì sự sống còn của doanh nghiệp vẫn dựa trên tính khả thi tài chính và quan trọng nhất là lợi nhuận của nó. Bất kể bạn làm việc chăm chỉ thế nào, bạn đã đổ vào bao nhiêu thời gian và tiền bạc của riêng mình, cuối cùng thì mọi người muốn hỗ trợ cái gì đó có khả năng thu hồi lại vốn đầu tư của họ và hơn thế nữa. Trong kế hoạch kinh doanh, thông tin tài chính là thành phần rất quan trọng.

Bán hàng cho 30 triệu người trên Lazada

Cơ hội tăng tốc doanh thu nhờ bán cho 30 triệu khách hàng tiềm năng trên Lazada, quản lý bán hàng tập trung ngay tại Sapo

Xem ngay

huong-dan-toan-dien-ve-ke-hoach-kinh-doanh-phan-7-1

Tiền đối với sự tồn tại xã hội giống như sức khỏe đối với cơ thể của tôi” – Mason Cooley

Vì vậy, chính xác bạn phải đưa vào những gì trong phần này? Bạn sẽ cần phải đưa vào ba mục:

– Báo cáo Kết quả kinh doanh

– Bảng Cân đối kế toán

– Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

Xem thêm:
Hướng dẫn toàn diện về kế hoạch kinh doanh – Lý do bạn cần phải có kế hoạch kinh doanh
Hướng dẫn toàn diện về kế hoạch kinh doanh – Ấn tượng đầu tiên
Hướng dẫn toàn diện về kế hoạch kinh doanh – Giới thiệu công ty
Hướng dẫn toàn diện về kế hoạch kinh doanh – Nghiên cứu thị trường
Hướng dẫn toàn diện về kế hoạch kinh doanh – Kế hoạch tiếp thị
Hướng dẫn toàn diện về kế hoạch kinh doanh – Kế hoạch hoạt động

Báo cáo Kết quả kinh doanh

Những con số đẹp đẽ này sẽ nói cho người đọc nó một cách chính xác về doanh thu của bạn và chi phí mà bạn bỏ ra để hoạt động, cùng với lợi nhuận. Về cơ bản, Báo cáo Kết quả kinh doanh nêu lên lợi nhuận hoặc thua lỗ (doanh thu-chi phí) mà bạn đã tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định.

– Mẫu Báo cáo Kết quả kinh doanh (theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC về Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Tìm hiểu về kế hoạch tài chính trong khi lập kế hoạch kinh doanh

Tìm hiểu về kế hoạch tài chính trong khi lập kế hoạch kinh doanh

Bảng Cân đối kế toán

Từ khóa ở đây là “cân đối”, nhưng có lẽ bạn đang tự hỏi xem chính xác thì những gì cần phải được cân bằng? Một mặt, bạn nên liệt kê tất cả tài sản của bạn (những gì bạn sở hữu) và mặt khác, tất cả các khoản nợ của bạn (những gì bạn nợ), qua đó đưa ra giá trị tài sản của bạn (tài sản – nợ phải trả = vốn chủ sở hữu).

– Mẫu Bảng Cân đối kế toán (theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC về Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa)

huong-dan-toan-dien-ve-ke-hoach-kinh-doanh-phan-7-3

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo này cũng tương tự như Báo cáo Kết quả kinh doanh của bạn, với một sự khác biệt quan trọng là nó đi vào tính toán khi nào doanh thu thực sự được thu về và khi nào chi phí được thanh toán. Khi dòng tiền đi vào (nguồn thu) lớn hơn dòng tiền đi ra (khoản chi), dòng tiền của bạn được cho là tích cực. Và khi ngược lại, dòng tiền này là tiêu cực. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ lý tưởng sẽ cho phép bạn nhận ra nơi nào tiền mặt thấp, khi nào bạn có thể có thặng dư và làm thế nào để dẫn đầu khi hoạt động trong một môi trường không chắc chắn.

– Mẫu Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC về Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa)

huong-dan-toan-dien-ve-ke-hoach-kinh-doanh-phan-7-4

Kết luận

Viếc viết bản kế hoạch kinh doanh cho cửa hàng trực tuyến của bạn là nhiệm vụ không hề dễ dàng, nhưng hy vọng sau khi đi qua bản hướng dẫn toàn diện này bạn có thể thấy rằng nó đáng để nỗ lực. Không chỉ chuẩn bị tốt hơn để đối phó với một số thiếu hụt mà bất kỳ chủ doanh nghiệp mới nào cũng sẽ trải nghiệm mà còn giúp bạn tiến xa hơn đối thủ cạnh tranh thông qua nghiên cứu và hiểu biết tốt hơn thu được từ quá trình này.

 

Hướng dẫn toàn diện về kế hoạch kinh doanh – Kế hoạch tài chính
Đánh giá bài viết

Tải Ebook Hot Cẩm nang bán hàng trên Lazada A-Z

Cuốn Ebook 62 trang, sẽ chỉ cho bạn tất cả những thủ thuật, kinh nghiệm cần có để có thể tự tin bán hàng trên Lazada một cách thuần thục, hiệu quả nhất

Tải eBook ngay