Sapo cập nhật giao diện màn hình tạo đơn hàng online
Sapo giúp nhà bán hàng tự chạy quảng cáo Google Shopping dễ dàng như chuyên gia
Sapo update ngày 06/12 – Phân quyền xem giá nhập và thiết lập chính sách giá dễ dàng
Sapo tích hợp QR Code: Thanh toán nhanh chóng – Quản lý dễ dàng
Sapo cập nhật tính năng In nhiều liên hóa đơn hỗ trợ bán hàng nhàn tênh
Khám phá trải nghiệm và tính năng mới trên Sapo ngày 17/11
Điểm danh những tính năng vừa mới cập nhật trên Sapo ngày 07/11
Khám phá các tính năng mới cập nhật ngày 24/10 trên Sapo
Khám phá những tính năng mới cập nhật ngày 25/9 trên Sapo
Lựa chọn giao hàng tối ưu với tính năng so sánh giá vận chuyển của Sapo
Thông báo cập nhật đơn vị giao hàng ShipChung – BoxMe
Hướng dẫn quản lý bán hàng trên Shopee nhàn tênh với Sapo