Thông báo bổ sung root khi gọi API

Thông báo bổ sung root khi gọi API

Bizweb thông báo từ ngày 01/09/2017, với truy vấn API để thêm mới, cập nhật dữ liệu sẽ cần bổ sung thêm root data.

VD: khi cập nhật sản phẩm thì cẩn bổ sung root: “product”

PUT /admin/products/#{id}.json
{
 "product": {
  "id": 432912313,
  "published": true
 }
}

Thêm bài viết mới cần bổ sung root: “article”

POST /admin/blogs/#{id}/articles.json
{
 "article": {
  "title": "My new Article title",
  "author": "Ken Smith",
  "tags": "This Post",
  "body_html": "<p>content<\/p>"
  }
 }
}

Với những ứng dụng đang gọi API không có root sẽ không thể hoạt động kể từ ngày 01/09/2017

Thông báo bổ sung root khi gọi API
5 (100%) 3 votes

Tải Ebook Hot Cẩm nang bán hàng trên Lazada A-Z

Cuốn Ebook 62 trang, sẽ chỉ cho bạn tất cả những thủ thuật, kinh nghiệm cần có để có thể tự tin bán hàng trên Lazada một cách thuần thục, hiệu quả nhất

Tải eBook ngay