Tag:tố chất lãnh đạo

5 phẩm chất chung của các nhà lãnh đạo thành công

5 phẩm chất chung của các nhà lãnh đạo thành công

Không có công thức chung nào cho sự thành công. Và hiển nhiên không ai áp dụng 1 cách theo...

Lãnh đạo hay mắc phải những sai lầm gì?

Lãnh đạo hay mắc phải những sai lầm gì?

Không dễ dàng gì để trở thành một lãnh đạo, họ phải một lượng hiểu biết nhất định nhưng không...

Bạn sở hữu bao nhiêu tố chất của một người lãnh đạo hiện đại?

Bạn sở hữu bao nhiêu tố chất của một người lãnh đạo hiện đại?

Không phải ai cũng có những đặc điểm đáng ngạc nhiên tiềm ẩn của một nhà lãnh đạo hiện đại....

Những yếu tố tạo nên nhà quản lý thành công

Những yếu tố tạo nên nhà quản lý thành công

Các doanh nghiệp thành công đều cần có những nhà quản lý thành công và hiệu quả - những người có...