Tag:giỏ hàng online

10 lời khuyên để thiết kế tối ưu giỏ hàng (Phần 2)

10 lời khuyên để thiết kế tối ưu giỏ hàng (Phần 2)

Trong phần 1, bạn đã biết 7 lời khuyên để có thể thiết kế được một giỏ hàng thương mại...

10 lời khuyên để thiết kế tối ưu giỏ hàng (Phần 1)

10 lời khuyên để thiết kế tối ưu giỏ hàng (Phần 1)

Giỏ hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh trực tuyến. Dù cho sản phẩm của bạn...