Tag:cảnh báo

7 Cách nhận biết Jordan 8 ‘Champagne Cigar’ hàng FAKE

7 Cách nhận biết Jordan 8 ‘Champagne Cigar’ hàng FAKE

Jordan 8 "Champagne Cigar" được xem là bộ sưu tập tiếp nối thành công của 2 đàn anh Air Jordan...