Vào đám mây hay không vào đám mây: Đánh giá rủi ro

Vào đám mây hay không vào đám mây: Đánh giá rủi ro

Sự an toàn và sự riêng tư là các mối quan tâm chính được những người đang di chuyển vào đám mây bày tỏ. Các công ty đang cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây biết điều này và hiểu rằng nếu không có sự an toàn tin cậy, thì việc kinh doanh của họ sẽ thất bại. Vì vậy, sự an toàn và sự riêng tư là những ưu tiên cao cho tất cả các thực thể điện toán đám mây.

Quản lý: Các tiêu chuẩn công nghiệp được giám sát như thế nào?

Quản lý là trách nhiệm chính của chủ sở hữu của một đám mây riêng tư và là trách nhiệm chia sẻ chung của nhà cung cấp dịch vụ và người dùng dịch vụ trong các đám mây công cộng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh có các yếu tố như chủ nghĩa khủng bố xuyên quốc gia, từ chối dịch vụ, các vi rút, các sâu và các thứ tương tự — đã có hoặc có thể có những khía cạnh nằm ngoài sự kiểm soát của hoặc chủ sở hữu đám mây riêng tư hoặc nhà cung cấp dịch vụ và người dùng dịch vụ đám mây công cộng — cần có một sự hợp tác rộng lớn hơn theo kiểu nào đó, đặc biệt là trên các cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia. Tất nhiên, sự hợp tác này phải được xây dựng theo cách sẽ không pha loãng, nếu không nó sẽ gây tổn hại đến sự kiểm soát của chủ sở hữu của quá trình hoặc các thuê bao trong trường hợp của đám mây công cộng.

Các yêu cầu băng thông

Nếu bạn sắp chập nhận khung công tác đám mây, thì phải đánh giá băng thông và nút nghẽn cổ chai băng thông tiềm ẩn trong chiến lược của bạn. Trong bài viết của CIO.com: Con bù nhìn rơm gầy trơ xương: Nút nghẽn cổ chai của điện toán đám mây và cách giải quyết nó, có đoạn sau:

Những người thực hiện ảo hóa đã phát hiện ra rằng nút nghẽn cổ chai chủ yếu với máy ảo dày đặc là dung lượng bộ nhớ; bây giờ có một lô máy chủ mới đưa ra vùng bộ nhớ lớn hơn nhiều, nhằm loại bỏ bộ nhớ như là một nút nghẽn cổ chai hệ thống. Điện toán đám mây loại trừ nút nghẽn cổ chai đó bằng cách loại bỏ vấn đề mật độ máy tính khỏi phương trình — việc giải quyết điều đó trở thành trách nhiệm của nhà cung cấp đám mây, giải phóng người dùng đám mây khỏi lo lắng về nó.

Đối với điện toán đám mây, băng thông đến và từ nhà cung cấp đám mây là một nút nghẽn cổ chai.

Vì vậy, giải pháp tốt nhất hiện nay cho vấn đề băng thông là gì? Trên thị trường hiện nay, câu trả lời tốt nhất là máy chủ phiến. Một máy chủ phiến là một máy chủ đã được tối ưu hóa để giảm thiểu việc sử dụng năng lượng và không gian vật lý. Một trong những lợi thế rất lớn của máy chủ phiến đối với việc sử dụng điện toán đám mây là cải thiện tốc độ băng thông. Ví dụ, BladeCenter của IBM được thiết kế để tăng tốc vừa nhanh chóng và vừa có hiệu quả các tải công việc tính toán hiệu năng cao. Cũng giống như vấn đề bộ nhớ phải được khắc phục để làm giảm có hiệu quả nút nghẽn cổ chai của mật độ máy ảo cao, nút nghẽn cổ chai băng thông của điện toán đám mây cũng phải được khắc phục, do đó, hãy xem các khả năng của nhà cung cấp của bạn để xác định xem nút nghẽn cổ chai băng thông có là một vấn đề hiệu năng lớn hay không.

Ảnh hưởng tài chính

Vì một tỷ lệ chi phí khá lớn trong các hoạt động công nghệ thông tin xuất phát từ các chức năng quản trị và quản lý, nên sự tự động hóa ngầm của một số các chức năng này sẽ tự nó cắt giảm bớt các chi phí trong một môi trường điện toán đám mây. Sự tự động hóa có thể làm giảm đáng kể hệ số lỗi và chi phí dự phòng của sự lặp lại thủ công.

Có các yếu tố khác đóng góp vào các vấn đề tài chính như chi phí duy trì các tiện nghi vật lý, việc sử dụng năng lượng điện, các hệ thống làm mát và tất nhiên có cả các nhân tố quản trị và quản lý. Như bạn có thể thấy, không chỉ riêng băng thông, dù theo bất cứ nghĩa nào.

Giảm nhẹ rủi ro

Hãy xét các nguy cơ có thể dưới đây:

  • Tác động xấu của việc xử lý sai dữ liệu.
  • Nạp dịch vụ không đảm bảo.
  • Các vấn đề tài chính hoặc pháp lý của nhà cung cấp.
  • Các vấn đề vận hành hoặc tắt máy của nhà cung cấp.
  • Các vấn đề phục hồi dữ liệu và tính bảo mật.
  • Các mối quan tâm an toàn chung.
  • Các cuộc tấn công các hệ thống của các lực lượng bên ngoài.

Với việc sử dụng các hệ thống trong đám mây, luôn có nguy cơ luôn hiện hữu về an toàn dữ liệu, kết nối và hành động ác ý ảnh hưởng đến các quá trình điện toán. Tuy nhiên, nếu có kế hoạch cẩn thận và phương pháp luận lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ và quan điểm sắc sảo về quản lý rủi ro chung, hầu hết các công ty đều có thể sử dụng công nghệ này một cách an toàn.

Tìm chúng tôi trên Youtube