Tính năng tự động quy đổi tỷ giá khi thanh toán bằng Paypal

Tính năng tự động quy đổi tỷ giá khi thanh toán bằng Paypal

Tính năng này cho phép khách hàng khi thanh toán qua Paypal sẽ tự động quy đổi tiền Việt Nam sang tiền USD theo tỷ giá đã được cấu hình trong quản trị. Cách cài đặt như sau:

Bước 1. Cấu hình thanh toán
Bước 2. Cấu hình tiền tệ
Bước 3. Đặt hàng

Bước 1. Cấu hình thanh toán

Trên trang quản trị truy cập vào tab Cấu hình >> Cấu hình thanh toán

1  Tính năng tự động quy đổi tỷ giá khi thanh toán bằng Paypal 135

Tích lựa chọn thanh toán qua Paypal và ấn Lưu để tiếp tục.

2  Tính năng tự động quy đổi tỷ giá khi thanh toán bằng Paypal 223

Sang tab Thanh toán qua Paypal và cấu hình lại phương thức này

3  Tính năng tự động quy đổi tỷ giá khi thanh toán bằng Paypal 318

Bước 2. Cấu hình tiền tệTrên trang quản trị vào Tab Cấu hình >> Cấu hình tiền tệ

4  Tính năng tự động quy đổi tỷ giá khi thanh toán bằng Paypal 414

Tại đây bạn sẽ thấy loại tiền tệ Việt Nam Đồng được cài đặt mặc định cho website.

Click Thêm mới them moi  Tính năng tự động quy đổi tỷ giá khi thanh toán bằng Paypal them moi loại tiền tệ USD và cài đặt tỷ giá tại đây. Khi chuyển sang thanh toán qua Paypal, hệ thống sẽ tự động lấy theo tỷ giá này để chuyển sang tiền USD bạn cài đặt.

 
5  Tính năng tự động quy đổi tỷ giá khi thanh toán bằng Paypal 59

Bước 3. Đặt hàng và thanh toánQuay trở lại đặt hàng và thanh toán sau khi bạn đặt hàng và lựa chọn đầy đủ hình thức thanh toán qua paypal và hình thức vận chuyển, hệ thống sẽ tự động chuyển bạn sang trang thanh toán của Paypal và quy đổi sang tiền USD theo tỷ giá mà bạn đã cài đặt.

6  Tính năng tự động quy đổi tỷ giá khi thanh toán bằng Paypal 69 650x470

7  Tính năng tự động quy đổi tỷ giá khi thanh toán bằng Paypal 78 650x306

 

 

Tính năng tự động quy đổi tỷ giá khi thanh toán bằng Paypal
Đánh giá bài viết

sao không một lần ghé thăm nhà Sapo

Xem ngay Sapo có gì