Bổ sung tính năng hệ thống báo cáo Fpage
Vì không biết lập báo cáo thống kê đơn hàng: Kẻ cười, người khóc
Thông báo bổ sung root khi gọi API
Phần mềm quản lý bán hàng Sapo cập nhật những tính năng mới đầu tháng 8
Danh sách các tính năng mới cập nhật trong tháng 8
Danh sách các tính năng mới được cập nhật trong tháng 7
Danh sách các theme và tính năng mới được Bizweb cập nhật trong tháng 6
Update tính năng mới phần mềm quản lý bán hàng Sapo đầu tháng 7
Danh sách các theme mới, tính năng mới được Bizweb cập nhật trong tháng 5
Rất nhiều tính năng hấp dẫn đã cập nhật trong tháng 4 dành cho các chủ shop Bizweb
Cập nhật phần mềm quản lý bán hàng Sapo từ ngày 29/4/2017
Lộ trình phát triển tính năng hệ thống Bizweb tháng 02/2017