Tag:sapo growth

CEO DKT Trần Trọng Tuyến: Thay đổi hay là "chết"

CEO DKT Trần Trọng Tuyến: Thay đổi hay là "chết"

Tâm huyết với việc kinh doanh trực tuyến nhưng thành công mà CEO DKT Trần Trọng Tuyến gặt hái lại...