Tag: thiết kế giao diện

Một số quy tắc cơ bản trong thiết kế giao diện người dùng – UI

Trong phần 1, chúng ta đã cùng tìm hiểu 4 nguyên tắc không thể phá vỡ khi thiết kế giao diện… Read more »

7 nguyên tắc cơ bản khi thiết kế giao diện người dùng – UI

Bạn đang thiết kế website? Nếu vậy thì bạn sẽ phải thiết kế giao diện người dùng (User Interfaces –… Read more »