Tag: Seeding

Tool seeding – con dao hai lưỡi và cách seeding hiệu quả khi chạy quảng cáo Facebook

Seeding có thể hiểu là cách “tạo mầm” cho bài quảng cáo và định hướng khách hàng. Một post quảng… Read more »

Bí quyết để có chiến dịch Forum Seeding hiệu quả

Forum Seeding là một công cụ Marketing Online, chỉ những sự gieo mầm trên các diễn đàn, các cộng đồng… Read more »