Tag: quản lý thời gian

7 “kẻ thù” cần “cạch mặt” ngay để quản lý thời gian hiệu quả

Tránh những sai lầm phổ biến nhất trong quản lý thời gian và tìm hiểu làm như thế nào để… Read more »

Bạn có chắc chắn mình là một người làm việc hiệu quả?

Thông thường, một người thành công rất hiếm khi cho phép mình được rảnh rỗi. Tuy nhiên, sự bận rộn… Read more »

10 mẹo giúp bạn quản lý thời gian để làm việc tốt nhất

Đã bao giờ bạn tự khiển trách bản thân không làm được gì trong khi thời gian vẫn cứ thể… Read more »