Tag: quản lý khách hàng

Khách hàng của bạn – Họ là ai?

Bao giờ cũng thế, sản phẩm của bạn sẽ phù hợp với một nhóm người, hoặc vài nhóm người, không… Read more »

Phần mềm quản lý nhà cung cấp và khách hàng hiệu quả

Trong bán lẻ, hai yếu tố quan trọng nhất để thành công là nguồn hàng và chiến dịch tiếp thị…. Read more »

Tính năng thẻ tích điểm khách hàng trong phần mềm quản lý bán hàng

Hiện nay các doanh nghiệp bán lẻ cạnh tranh ngày càng cao. Ngoài việc thu hút khách hàng mới các… Read more »