Tag: quản lý chuỗi

Kinh doanh theo chuỗi: Đường rộng nhưng không dễ đi

Kinh doanh theo chuỗi được rất nhiều người mở rộng nhưng tuy mở rộng kinh doanh xong đường càng rộng… Read more »

4 câu hỏi cần trả lời ngay nếu bạn muốn mở thêm cửa hàng

Nếu bạn đang có một cửa hàng bán lẻ khá thành công thì việc mở thêm nhiều hơn một cửa… Read more »