Tag: KOLs

Influencer marketing – Tại sao không?

Chắc hẳn chúng ta đều đã biết đến cụm từ “Influencer – người gây ảnh hưởng”. Họ là những người… Read more »

Tiếp thị thông qua người nổi tiếng, nên hay không?

Tiếp thị thông qua người nổi tiếng, bạn nghĩ sao về phương pháp này? Sử dụng người nổi tiếng làm… Read more »