Tag: kinh doanh nhà trọ

Kinh doanh phòng trọ cho thuê làm sao để hiệu quả và lời cao nhất?

Kinh doanh phòng trọ, hay xây phòng trọ cho thuê là một hình thức kinh doanh siêu lợi nhuận, ổn… Read more »

Kinh nghiệm cần nhớ khi thực hiện ý tưởng kinh doanh nhà trọ (P2)

Tại phần 1 của bài viết chúng tôi đã chia sẻ Kinh nghiệm cần nhớ khi thực hiện ý tưởng… Read more »

Kinh nghiệm cần nhớ khi thực hiện ý tưởng kinh doanh nhà trọ (P1)

Kinh doanh nhà trọ, một ý tưởng không mới nhưng vẫn luôn “hot”, nhất là tại những thành phố lớn… Read more »

Ý tưởng kinh doanh nhà trọ, ngồi không mỗi tháng kiếm trăm triệu?

Những thành phố lớn thường là vùng trọng điểm kinh tế, tập trung các dịch vụ quan trọng nên đã… Read more »