Tag: kinh doanh cửa hàng đồng giá

Bí kíp mở cửa hàng đồng giá 10k online

Hàng đồng giá 10k – 20k dù đã xuất hiện khá lâu ở Việt Nam, nhưng việc quản lý bán… Read more »

Sự thật đằng sau các cửa hàng một giá

Dạo quanh các đường phố Hà Nội bây giờ thỉnh thoảng sẽ bắt gặp một vài cửa hàng đề biển… Read more »