Tag: công thức bán hàng

Có nên xây dựng một công thức bán hàng hiệu quả?

Nhiều nhân viên bán hàng cảm thấy việc bán hàng hết sức khó khăn, họ không ngừng tìm kiếm bí… Read more »

Kinh doanh hiệu quả nhờ công thức bán hàng 6C (phần 3)

Kinh doanh hiệu quả nhờ công thức bán hàng 6C phần này sẽ tiếp tục cung cấp đầy đủ các bước… Read more »

Kinh doanh hiệu quả nhờ công thức bán hàng 6C (phần 2)

Ở phần trước chúng ta đã đề cập tới tính chuyên nghiệp và những kĩ năng đầu tiên khi gặp… Read more »

Kinh doanh hiệu quả nhờ công thức bán hàng 6C (phần 1)

Làm sao để bán được hàng? Làm sao để giữ khách hàng trung thành? Làm sao để tăng doanh số… Read more »