[Quiz] Bạn có đúng chuẩn là một leader mẫu mực?

[Quiz] Bạn có đúng chuẩn là một leader mẫu mực?

Leader là người quan trọng trong công ty và với những nhân viên dưới quyền. Họ là người quản lý và thúc đẩy nhân viên hoàn thành công việc tốt hơn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên có những leader lại ôm đồm công việc về mình và chưa có thái độ đúng khi quản lý nhân viên. Vậy bạn có phải một leader “chuẩn không cần chỉnh”? Hãy thử sức với Quiz sau đây!

[WpProQuiz 17]

Tìm chúng tôi trên Youtube