Những doanh nghiệp thành công có điểm gì chung?

Những doanh nghiệp thành công có điểm gì chung?

Mỗi doanh nghiệp có một ngành nghê và phương hướng phát triển riêng xong sau khi điều tra một số doanh nghiệp đang phát triển và thành công chúng tôi nhận thấy những doanh nghiệp đó đều có những điểm chung nhất định. Sử dụng nguồn lực sẵn có để thực hiện có hiệu quả chiến lược kinh doanh, duy trì sự tập trung mạnh mẽ vào khách hàng và cơ cấu tổ chức để hỗ trợ các mục tiêu của công ty là ba yếu tố cơ bản mà các tổ chức có hiệu suất cao là điểm chung của bất kỳ ngành kình doanh nào Qua những kết quả điều tra chũng tôi đã đúc kết được vài điểm chung của các doanh nghiệp thành công như sau:

Những điểm chung của những doanh nghiệp thành công?

Sử dụng hiệu quả nguồn lực và hiệu quả để thực hiện chiến lược kinh doanh

 • Tạo một nền văn hóa của sự chặt chẽ và tiêu chuẩn cho sự ổn định tài chính
 • Quá trình quản lý tài chính xung quanh, giám sát và ra quyết định yêu cầu
 • Thực hiện chiến lược một cách hiệu quả hoạt động
 • Căn cơ cấu tổ chức để hỗ trợ chiến lược kinh doanh
 • Tạo và duy trì một nền văn hóa trách nhiệm

Khách hàng tập trung mạnh mẽ

 • Giao hàng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao
 • Tạo một khách hàng trung tâm văn hóa mạnh mẽ
 • Tập trung quá trình và sản phẩm theo nhu cầu khách hàng của tổ chức

Tổ chức để hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh quan trọng

 • Thu hút và giữ nhân tài thông qua uy tín thương hiệu mạnh
 • Cung cấp các cơ hội học tập và phát triển cho tất cả nhân viên
 • Yêu cầu giám sát để thiết lập mục tiêu rõ ràng và quản lý hiệu suất
 • Nâng cao sự tham gia của nhân viên lái xe suất
 • Phát triển một tư duy toàn cầu trong số các nhà lãnh đạo
 • Căn thưởng và công nhận để hỗ trợ chiến lược kinh doanh
 • Các nhà quản lý đã giúp tạo ra các đội có hiệu quả

“Trong toàn cầu hóa, môi trường cạnh tranh ngày càng cao, một mảng lớn của biện pháp – từ vốn hóa thị trường với số nhân viên tham gia có sẵn để đánh giá sự thành công của công ty”. Nhưng con số đó, chỉ tiết lộ rất ít về cách tổ chức thành công, hoặc thất bại, trong việc thích nghi với thay đổi, phát triển khả năng mới và thực hiện các chiến lược dài hạn của nó.”

Ý tưởng kinh doanh không cần vốn

Ý tưởng kinh doanh cửa hàng đồ ăn tự chọn

Hốt bạc từ ý tưởng kinh doanh bình cây cảnh mini

Những doanh nghiệp thành công có điểm gì chung?
Đánh giá bài viết

Tải Ebook Hot Cẩm nang bán hàng trên Lazada A-Z

Cuốn Ebook 62 trang, sẽ chỉ cho bạn tất cả những thủ thuật, kinh nghiệm cần có để có thể tự tin bán hàng trên Lazada một cách thuần thục, hiệu quả nhất

Tải eBook ngay