[Infographic] 7 lời khuyên về tiếp thị thương mại điện tử từ những CEO nổi tiếng

[Infographic] 7 lời khuyên về tiếp thị thương mại điện tử từ những CEO nổi tiếng

Thương mại điện tử là một ngành sinh lời đang phát triển. Nhưng nó cũng có thể rất phức tạp, đầy thách thức và áp đảo. Làm thế nào bạn có thể sống sót trong một thị trường hỗn loạn như vậy?

 

Để giúp bạn có được một bức tranh rõ ràng hơn, chúng tôi đã nghiên cứu hàng chục cuộc phỏng vấn với những doanh nhân thương mại điện tử thành công, chọn ra những lời khuyên về tiếp thị tốt nhất và đóng khung chúng vào một câu chuyện mạch lạc. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua infoghraphic dưới đây!

infographic-7-loi-khuyen-ve-tiep-thi-thuong-mai-dien-tu  [Infographic] 7 lời khuyên về tiếp thị thương mại điện tử từ những CEO nổi tiếng infographic 7 loi khuyen ve tiep thi thuong mai dien tu

7 lời khuyên về tiếp thị thương mại điện tử

(Tổng hợp từ blog.referralcandy.com)

[Infographic] 7 lời khuyên về tiếp thị thương mại điện tử từ những CEO nổi tiếng
Đánh giá bài viết

sao không một lần ghé thăm nhà Sapo

Xem ngay Sapo có gì