Hướng dẫn tích hợp Website Bizweb sang Hangtot.com

Hướng dẫn tích hợp Website Bizweb sang Hangtot.com

Quá trình tích hợp bao gồm 2 phần:

Phần 1: Khởi tạo liên kết Bizweb – Hàng Tốt
Phần 2: Đồng bộ sản phẩm từ website Bizweb sang Hàng Tốt
Sau đây là hướng dẫn chi tiết cho từng phần

Phần 1: Liên kết gian hàng Hàng Tốt vào website Bizweb

Người quản trị đăng nhập vào Hệ thống, di chuyển đến Menu Cấu hình >> Cấu hình Website, chọn Cấu hình gian hàng hangtot.com

1

Tiếp tục bấm Tích hợp gian hàng Hangtot.com

2

3 bước để khởi tạo liên kết Bizweb – Hàng Tốt

Bước 1:
 Xác định quyền Quản trị website Bizweb, bạn nhập Tài Khoản và Mật khẩu quản trị, bấm Tiếp.

3

Bước 2: Xác nhận quyền Quản trị Gian hàng cao cấp tại Hàng Tốt, bạn nhập Tài khoản/Email và Mật khẩu, bấm Tiếp.

4

Bước 3: Xác nhận khởi tạo liên kết Bizweb – Hàng Tốt

5

Chú ý: Ở bước này, bạn cần chắc chắn muốn tạo liên kết đồng bộ với Gian hàng. Liên kết này KHÔNG thể bị huỷ. Website Bizweb chỉ có thể đồng bọ với 1 Gian hàng Hàng Tốt duy nhất.

Sau đó, bấm Xác nhận.

5


Phần 2: Đồng bộ sản phẩm từ website Bizweb sang Hàng Tốt

Để thiết lập Đồng bộ Sản phẩm, ở trang Tích hợp Gian hàng Hangtot.com, bạn chọn Có rồi bấm Cập nhật.

7

Tiếp theo, bạn có thể tiến hành Đồng bộ Sản phẩm từ website sang Gian hàng Hàng Tốt, có 2 kiểu:
Đăng mới sản phẩm
Đồng bộ Sản phẩm đã đăng từ trước

Sau đây là Hướng dẫn chi tiết
Hướng dẫn chi tiết đăng mới sản phẩm
Người quản trị có thể chọn một trong 2 cách:

Cách 1:
 Khi chọn đăng bằng Sản phẩm mẫu, sản phẩm của bạn sau khi đồng bộ sang Hàng Tốt sẽ ở trạng thái Đang bán, người mua có thể thấy ngay thông tin về sản phẩm và gian hàng của bạn.

Cách 2:
 Với kiểu đăng sản phẩm mới, sản phẩm sau khi đồng bộ sẽ ở trạng thái Chờ duyệt. Ban Quản trị Hàng Tốt sẽ kiểm duyệt sản phẩm trong thời gian sớm nhất.

Xem hướng dẫn chi tiết bên dưới:

Cách 1: Chọn đăng bằng Sản phẩm mẫu của Hàng Tốt

Bước 1: Chọn sản phẩm mẫu

Từ trang Danh sách Sản phẩm, bấm Thêm mới
Bạn nhập tên sản phẩm để giới hạn kết quả tìm kiếm, danh sách sẽ hiển thị tối đa 20 kết quả phù hợp nhất. Bấm Chọn

8

Nếu không tìm thấy sản phẩm tương ứng, bấm Đăng sản phẩm mới

Bước 2:
 Lựa chọn đồng bộ Sản phẩm

Tại trang thêm mới sản phẩm, bấm Có tại phần lựa chọn Đồng bộ sản phẩm lên hangtot.com
Bạn cần chọn danh mục tương ứng bên Hàng Tốt.

9


Bước 3:
 Hoàn thành thông tin
Khi lựa chọn đăng bằng sản phẩm mẫu, Hệ thống sẽ tự động điền thông tin sản phẩm vào phần Mô tả, và toàn bộ ảnh của sản phẩm, hoặc giá theo gợi ý của Hệ thống.

10

Người dùng có thể tuỳ chỉnh các thông tin cần thiết của sản phẩm. Phần này sẽ không khác so với việc đăng mới một sản phẩm lên website lúc trước.

11

Sau cùng, bấm Lưu. Lúc này, sản phẩm của bạn đã được đăng lên Bizweb và Hàng Tốt.

Cách 2
: Đăng sản phẩm mới
Với cách này, người dùng không chọn Sản phẩm mẫu để đăng.
Ở trang thêm mới, bạn cần lựa chọn Đồng bộ lên Hàng Tốt và danh mục sản phẩm tương ứng.
Sau khi nhập các thông tin sản phẩm của bạn, bấm Lưu.
Lúc này, sản phẩm được đăng lên Hàng Tốt với trạng thái Chờ duyệt.

12


Hướng dẫn Đồng bộ sản phẩm đã đăng từ trước

Bước 1: Chọn sản phẩm đăng lên Hàng Tốt
Từ danh sách sản phẩm, tại sản phẩm muốn đồng bộ, bấm Đăng lên Hangtot
Ở ví dụ này, sẽ chọn đăng lên Hàng Tốt sản phẩm: Apple iPhone 5 Black (2 cores Apple A6 1.2 GHz, 1.0 GB RAM, 64 GB, 4.0 inches, iOS 6)

13

Bước 2: Tìm kiếm – Chọn sản phẩm mẫu
Sản phẩm mẫu: là những sản phẩm của Hệ thống Hàng Tốt đã có sẵn và đầy đủ về thông tin của sản phẩm:giá tham khảo, ảnh, hãng sản xuất, model….
Bạn nhập tên sản phẩm để giới hạn kết quả tìm kiếm, danh sách sẽ hiển thị tối đa 20 kết quả phù hợp nhất.

14

Di chuyển đến kết quả phù hợp, bấm Chọn để đăng. Khi đó, bên cạnh thông tin thuộc của sản phẩm mẫu sẽ được tích hợp sẵn, hệ thống sẽ đồng bộ các thông tin sau:
Mô tả chi tiết
Giá: lấy giá chính, KHÔNG lấy theo giá thị trường hoặc giá khuyến mại
Số lượng
Tình trạng sản phẩm: mới, đã qua sử dụng

15

Nếu không tìm thấy Sản phẩm mẫu tương ứng, bấm Đăng Sản phẩm mới (xem hướng dẫn bên dưới)
Bước 4: Chọn danh mục sản phẩm bên Hàng Tốt
Ở bước này, Hệ thống sẽ hiện danh mục tương ứng bên Hàng Tốt hoặc phù hợp nhất với Sản phẩm mẫu mà bạn đã chọn đăng.

Chọn danh mục và bấm Đăng sản phẩm
Nếu danh mục chưa được tạo sẵn bên Hàng Tốt, ở bước này sẽ được tạo tự động trong quá trình đăng sản phẩm.
Bước 5: Đăng sản phẩm thành công
Sản phẩm sau khi đăng sẽ ở trạng thái Đang bán.
Ở hình dưới, tại chi tiết sản phẩm vừa chọn đăng, phần danh sách Gian hàng bán đã hiện thông tin Gian hàng Hàng Tốt đã liên kết với Bizweb.

16

Bước 6: Chỉnh sửa/ Huỷ liên kết/ Xoá sản phẩm
Với chức năng Chỉnh sửa
Người dùng vào Danh sách sản phẩm chọn Chỉnh sửa.
Người dùng thực hiện thao tác chỉnh sửa những thông tin trong phạm vi được đồng bộ như: mô tả, giá, số lượng, tình trạng.
Bấm Lưu để cập nhật dữ liệu.

Với chức năng Huỷ liên kết

Tại trang Danh sách Sản phẩm, cột Liên kết, chọn sản phẩm đã được Liên kết, bấm vào logo của Hàng Tốt .
Popup sẽ hiện ra những thông tin về sản phẩm, bao gồm: Tên, Ảnh, Link chi tiết.
Bạn bấm Huỷ bỏ liên kết sản phẩm này để huỷ liên kết.

17

Với chức năng Xoá
Với mỗi thao tác người dùng chọn Xoá, có sản phẩm đã được liên kết với Hàng Tốt. Hệ thống sẽ đưa thông báo. Nếu người dùng chọn Có, sản phẩm trên Bizweb và Hàng Tố sẽ được xoá bỏ. Nếu chọn Huỷ, dữ liệu sẽ không bị xoá.

19

Nếu chỉ muốn xoá sản phẩm trên Bizweb, sản phẩm đó cần bị Huỷ bỏ liên kết với Hàng Tốt trước khi tiến hành xoá.

Hướng dẫn tích hợp Website Bizweb sang Hangtot.com
Đánh giá bài viết

sao không một lần ghé thăm nhà Sapo

Xem ngay Sapo có gì