Hướng dẫn tạo form đăng ký nhận mail và thông tin từ khách hàng

Hướng dẫn tạo form đăng ký nhận mail và thông tin từ khách hàng

1. Tạo form đăng ký

Với mẫu form đăng kí nhận email thông thường thì trong hệ thống Bizmail đã có hỗ trợ tạo sẵn. Nếu bạn muốn tạo các mẫu form thu thập thêm nhiều thông tin khác từ khách hàng thì trước tiên cần tạo các trường thông tin đó cho danh sách ( trường tham biến)
– Tạo các trường thông tin mới
Trong hệ thống Bizmail => chọn Xem trường tham biến

1

Chọn Tạo một trường tham biến

2

Nhập các thông tin cần thiết cho trường tham biến

3

– Tạo danh sách liên hệ dùng để nhập thông tin khách hàng
Sau khi tạo các trường thông tin mới cần thiết xong, bạn cần tạo 1 danh sách có chứa các trường thông tin cần thu thập đó.

4

– Tạo webform
Bạn tạo 1 mẫu webform trên hệ thống Bizmail như bình thường, chú ý chọn những trường thông tin cần hiển thị trên form. Bạn vào Công cụ email >> Xem các webform >> Ấn tạo mẫu website.

5

Sau các bước tạo webform, bạn sẽ có kết quả là 1 đoạn html của form vừa tạo.

6

Bạn copy toàn bộ đoạn mã HTML này vào notepad++
Save file dưới định dang .HTML

7

2. Đưa form lên website
– Up file .html của webform lên host qua ftp

8

– Thêm module html cho form bạn muốn đưa lên website
– Trong nội dung module nhúng thẻ iframe

<iframe src=”/đường dẫn của file html chứa webform “></iframe>
ví dụ:
<iframe src=”http://www.jaejoong.bizwebvietnam.com/sites/22308/data/new2.html”> </iframe>

9

Kết quả:

10

 

Hướng dẫn tạo form đăng ký nhận mail và thông tin từ khách hàng
Đánh giá bài viết

sao không một lần ghé thăm nhà Sapo

Xem ngay Sapo có gì