Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi

Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi

Bước 1:
Truy cập vào tính năng Thiết lập khuyến mãi
Trong hệ thống quản trị của Bizweb, truy cập vào Menu Tiếp thị >> Thiết lập khuyến mãi

1 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 133

Bước 2:
Thiết lập khuyến mãi theo đơn hàng hoặc theo sản phẩm
Click Thêm mới >> tạo thiết lập khuyến mãi

2 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 221

Nhập Tên khuyến mãi
Chọn trạng thái khuyến mãi là Hoạt động
Chọn hạn áp dụng khuyến mãi theo ngày hoặc theo lượt mua

3 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 317

Tiếp tục chọn một trong các kiểu khuyến mãi sau:
• Chọn kiểu khuyến mãi theo đơn hàng
– Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng mua trên X sản phẩm
Chọn số lượng sản phẩm.

4 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 413

– Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng có giá trị trên X vnđ.
Nhập giá trị cho đơn hàng được áp dụng kiểu khuyến mãi này

5 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 58

– Giảm giá cho đơn hàng có giá trị trên X vnđ
Chọn giảm giá theo giá trị VNĐ hoặc giảm giá theo % giá trị đơn hàng
Nhập giá trị đơn hàng được áp dụng kiểu khuyến mại này

6 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 68

– Tặng quà cho đơn hàng có giá trị trên X vnđ
Nhập giá trị đơn hàng được áp dụng kiểu khuyến mãi này

7 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 77

Chọn quà tặng >> Hiển thị popup chọn sản phẩm được làm quà tặng.
Chỉ có thể chọn 1 sản phẩm làm quà tặng

8 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 85

Nếu quà tặng không phải là sản phẩm, click vào checkbox “Quà tặng không phải sản phẩm” và Nhập nội dung quà tặng vào khung bên cạnh.

9 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 95

• Chọn kiểu khuyến mãi theo sản phẩm
– Mua X sản phẩm tặng 1 sản phẩm cùng loại

10 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 106

Chọn số lượng sản phẩm cần mua để được áp dụng kiểu khuyến mãi
Chọn sản phẩm được áp dụng khuyến mãi

11 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 1111

– Mua X sản phẩm tặng Y sản phẩm khác
Chọn số lượng sản phẩm cần mua và số lượng sản phẩm được khuyến mãi

12 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 1212

Chọn sản phẩm được áp dụng kiểu khuyến mãi này
Chỉ được chọn duy nhất 1 sản phẩm mua và 1 sản phẩm được tặng

13 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 134

– Giảm giá sản phẩm khi mua số lượng lớn
Chọn số lượng sản phẩm cần mua để được áp dụng khuyến mãi
Chọn khuyến mãi theo giảm giá VNĐ hoặc giảm theo % giá mỗi sản phẩm

14 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 142

Chọn sản phẩm áp dụng

15 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 153

– Giảm giá cho tất cả các sản phẩm thuộc danh mục
Chọn giảm giá theo giá VNĐ hoặc theo % giảm giá

16 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 163

Chọn danh mục sản phẩm áp dụng khuyến mãi

17 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 173

Nhập thông báo hiển thị thông tin khuyến mại

18 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 183

Với kiểu khuyến mãi theo đơn hàng, thông báo về khuyến mãi sẽ được hiển thị
 Trong giỏ hàng

19 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 193

 Trong trang đặt hàng và thanh toán

20 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 201

Với kiểu khuyến mại theo sản phẩm, thông tin đơn hàng sẽ được hiển thị
 Trong trang chi tiết sản phẩm được áp dụng khuyến mãi

21 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 2110

 Hiển thị trong popup mua hàng

22 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 222

 Hiển thị trong giỏ hàng

23 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 231

 Hiển thị trong trang đặt hàng và thanh toán

24 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 241

 Hiển thị trong Hóa đơn

25 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 251

 Hiển thị trong Chi tiết đơn hàng (phần quản trị đơn hàng hệ thống và phần quản trị đơn hàng phía khách hàng)

26 Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi 261

 
Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập khuyến mãi
Đánh giá bài viết

sao không một lần ghé thăm nhà Sapo

Xem ngay Sapo có gì