Hướng dẫn sử dụng tính năng Quản lý kho hàng theo Tùy chọn sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng tính năng Quản lý kho hàng theo Tùy chọn sản phẩm

Áp dụng cho những sản phẩm đã cài đặt bộ quy tắc Tùy chọn sản phẩm
(Xem hướng dẫn sử dụng tính năng tùy chọn tại đây: http://www.bizweb.vn/tro-giup/cau-hi…-pham-c30.html)
Bước 1: Truy cập vào màn hình thông tin chi tiết sản phẩm. Tại đây vào tab Tùy chọn:

Quan ly kho hang, tuy chon san pham

Bước 2: Tích lựa chọn Quản lý kho hàng theo tùy chọn và ấn Tạo mới thông tin kho hàng:

Quan ly kho hang, tuy chon san pham

Bước 3: Cập nhật số lượng cho bộ tùy chọn
Lưu ý: Kho hàng chỉ cập nhật cho bộ tùy chọn với đầy đủ các giá trị thuộc tính
VD: Sản phẩm áo sơ mi Màu đỏ và Size M có tổng số lượng là 5

Bước 3: Cập nhật số lượng cho bộ tùy chọn Lưu ý: Kho hàng chỉ cập nhật cho bộ tùy chọn với đầy đủ các giá trị thuộc tính VD: Sản phẩm áo sơ mi Màu đỏ và Size M có tổng số lượng là 5

Nếu bạn đã cài đặt Quản lý kho hàng theo tùy chọn thì tại tab Thông tin khác, hệ thống sẽ tự động chuyển phần quản lý kho hàng sang Theo bộ tùy chọn

Bước 3: Cập nhật số lượng cho bộ tùy chọn Lưu ý: Kho hàng chỉ cập nhật cho bộ tùy chọn với đầy đủ các giá trị thuộc tính VD: Sản phẩm áo sơ mi Màu đỏ và Size M có tổng số lượng là 5

Nếu chọn Quản lý theo sản phẩm chung thì mọi cài đặt Quản lý kho hàng theo tùy chọn sẽ không còn:

Quan ly kho hang, tuy chon san pham

Hướng dẫn sử dụng tính năng Quản lý kho hàng theo Tùy chọn sản phẩm
Đánh giá bài viết

sao không một lần ghé thăm nhà Sapo

Xem ngay Sapo có gì