Hướng dẫn sử dụng quản lý website trên Mobile

Hướng dẫn sử dụng quản lý website trên Mobile

Sau khi đã tải ứng dụng quản lý website tại: https://play.google.com/store/apps/d…t.bizweb&hl=vi, tại list ứng dụng của điện thoại chọn icon Bizweb để mở ứng dụng , màn hình sẽ hiển thị trang đăng nhập quản lý website.

Yêu cầu nhập 
– Tên website:
§ Tên miền: VD: samu.vn
§ Hoặc nhập tên website Bizweb: VD: dua.bizwebvietnam.com
– Tài khoản: Admin
– Mật khẩu: *******
Màn hình quản trị sẽ bao gồm các nội dung quản lý sau
– Đơn hàng
– Sản phẩm
– Liên hệ
– Bình luận
– Thống kê
– Mở rộng

1  Hướng dẫn sử dụng quản lý website trên Mobile 132

1. Quản lý tài khoản

Bizweb cho phép bạn có thể quản lý nhiều website cùng một lúc
Click vào icon để bắt đầu quản lý các tài khoản của mình
Thêm mới một website để bắt đầu quản trị: Lựa chọn vào icon
Để xóa một website ra khỏi tài khoản quản lý, tích dấu bên phải website cần xóa

2  Hướng dẫn sử dụng quản lý website trên Mobile 220

Chọn Thêm để hoàn thành việc thêm website cần quản trị:

3  Hướng dẫn sử dụng quản lý website trên Mobile 316 2. Quản lý nhận thông báo

Bizweb cho phép bạn có thể không hoặc có đăng ký nhận thông báo qua một số hình thức như:
– Hiển thị pop-up thông báo
– Báo rung thông báo
– Báo chuông thông báo

4  Hướng dẫn sử dụng quản lý website trên Mobile 412

3. Quản lý đơn hàng

Quản lý đơn hàng cho phép bạn có thể dễ dàng thay đổi trạng thái đơn hàng và tính phí vận chuyển riêng cho từng đơn hàng: Chọn để đến trang danh sách đơn hàng:

Tại đây bạn có thể Lọc tìm kiếm và quản lý đơn hàng

3.1 Lọc và tìm kiếm đơn hàng

Lọc và tìm kiếm đơn hàng theo các nội dung:
– Thông tin khách hàng: Tên và Email
– Trạng thái đơn hàng: Chờ xử lý > Chờ thanh toán > Chờ hoàn thành > Chờ xuất hàng > Chờ nhận hàng > Chuyển một phần > Hoàn thành > Đã chuyển hết > Hủy đơn hàng > Từ chối đơn hàng > Hoàn trả đơn hàng > Đã tiếp nhận > Đề nghị hủy
– Giá trị của đơn hàng theo khoảng giá
– Thời gian đặt hàng

5  Hướng dẫn sử dụng quản lý website trên Mobile 57

3.2 Quản lý chi tiết đơn hàng

Xem thông tin thanh toán, vận chuyển và thay đổi trạng thái và thay đổi phí vận chuyển cho đơn hàng

Dễ dàng thay đổi phí vận chuyển cho đơn hàng

4. Quản lý sản phẩm

4.1 Đăng nhanh sản phẩm

– Thêm thông tin về tên, danh mục và giá cho sản phẩm
– Trạng thái bao gồm:
§ Đang bán
§ Ngừng bán
§ Thay thế giá

Đăng ảnh cho sản phẩm

6  Hướng dẫn sử dụng quản lý website trên Mobile 67Tích icon để lưu và đăng mới sản phẩm

4.2 Chỉnh sửa sản phẩm

Bạn có thể truy cập theo 3 cách sau để vào danh sách sản phẩm:
– Vào toàn bộ danh sách sản phẩm
– Vào theo danh mục sản phẩm Để chỉnh sửa sản phẩm
– Theo Sản phẩm bán chạy

Trên danh sách sản phẩm, bạn có thể tìm kiếm và lọc sản phẩm theo các bước sau

Tích lựa chọn lọc sản phẩm ở phía trên góc phải màn hình
– Tại đây có thể lọc theo: Danh mục sản phẩm- Giá sản phẩm – Trạng thái của sản phẩm – Tùy chọn và số lượng sản phẩm

7  Hướng dẫn sử dụng quản lý website trên Mobile 76

Chọn sản phẩm cần sửa trên danh sách sản phẩm và tiến hành sửa lại các thông tin giống như khi đăng mới sản phẩm bao gồm:
– Chỉnh sửa lại tên sản phẩm , danh mục, giá và trạng thái của sản phẩm
– Lựa chọn: nổi bật, khuyến mại, mới cho sản phẩm
– Thay lại ảnh cho sản phẩm

5. Quản danh sách liên hệ:

Lưa chọn để xem danh sách liên hệ. Lựa chọn vào từng liên hệ để xem chi tiết

 

6. Quản lý bình luận

Lựa chọn để xem danh sách các đánh giá và bình luận về sản phẩm của khách hàng

7. Quản lý thống kê

 

Trình quản lý sẽ thống kê số lượt truy cập và số lượt xem của khách viếng thăm website

Hướng dẫn sử dụng quản lý website trên Mobile
Đánh giá bài viết

sao không một lần ghé thăm nhà Sapo

Xem ngay Sapo có gì