Hướng dẫn sử dụng chức năng template thông báo

Hướng dẫn sử dụng chức năng template thông báo

Chức năng Template thông báo giúp người quản trị có thể tự thay đổi nội dung hiển thị trong một số email thông báo đến khách hàng.
Truy cập menu Giao diện >> Tem plate thông báo

1

Thực hiện thay đổi nội dung cho các template thông báo tới khách hàng

2

Các giá trị nằm trong “@@giátrị@@” là những giá trị dùng để lấy dữ liệu từ hệ thống.
Sẽ được giải thích cụ thể ở dưới.

Email thông báo đăng ký tài khoản 

Thực hiện thay đổi nội dung gửi đến khách hàng sau khi đăng ký tài khoản trên website thành công.

3

@@FirstName@@: Hiển thị họ tên khách hàng.
@@StoreName@@: Hiển thị tên website
@@Email@@: Hiển thị email đăng ký của khách hàng
@@Password@@: Hiển thị mật khẩu khách hàng đăng ký
@@AccountLink@@: Hiển thị địa chỉ link tài khoản khách hàng
@@StoreLink@@: Hiển thị địa chỉ website quản trị

Email thông báo đơn hàng:
Thay đổi nội dung gửi đến khách hàng sau khi đặt hàng thành công

4

@@CustomerName@@: Hiển thị họ tên người nhận đặt hàng
@@CustomerCompany@@: Hiển thị tên công ty
@@CustomerPhone@@: Hiển thị số điện thoại
@@BillingAddress1@@: Hiển thị địa chỉ người đặt hàng
@@OrderDate@@: Hiển thị thời gian đặt hàng
@@DeliveryName@@: Hiển thị họ tên người nhận
@@DeliveryPhone@@: Hiển thị số điện thoại người nhận
@@DeliveryAddress1@@: Hiển thị địa chỉ người nhận
@@OrderName@@: Hiển thị mã đơn hàng
@@OrderDetails@@: Hiển thị chi tiết đơn hàng
@@GeneralInfo@@: Hiển thị thông tin tổng giá trị đơn hàng
@@OrderNote@@: Hiển thị ghi chú của đơn hàng
@@DomainName@@: Hiển thị domain của website.

Thông báo coupon về cho khách hàng đủ điều kiện

Thay đổi thông báo gửi mã coupon tới khách hàng đủ điều kiện.

5

@@Discount@@: Hiển thị thông tin giảm giá (giảm theo % hay VNĐ)
@@ExpiredDate@@: Hiển thị thời hạn sử dụng mã
@@ApplyTo@@: Hiển thị thông tin được áp dụng (cho danh mục sản phẩm nào …)
@@CouponCode@@: Hiển thị mã coupon.

Nội dung in ấn hóa đơn 
Thay đổi nội dung hiển trị trong hóa đơn.
@@PrintInfo@@: Hiển thị thông tin đơn hàng

6

Nội dung trả lời tin nhắn đơn hàng 
Có thể thêm nội dung hiển thị trong tin nhắn trả lời đơn hàng.
@@ReplyMessageInfo@@: Hiển thị nội dung tin nhắn trả lời đơn hàng.

7

Hướng dẫn sử dụng chức năng template thông báo
Đánh giá bài viết

Tải Ebook Hot Lazada Sell Pro

Cuốn Ebook 62 trang, sẽ chỉ cho bạn tất cả những thủ thuật, kinh nghiệm cần có để có thể tự tin bán hàng trên Lazada một cách thuần thục, hiệu quả nhất

Tải về ngay