Hướng dẫn cấu hình tìm kiếm website

Hướng dẫn cấu hình tìm kiếm website

Chức năng cấu hình tìm kiếm website giúp khách hàng cấu hình việc tìm kiếm trên website theo sản phẩm, theo tin tức hoặc tìm kiếm theo cả sản phẩm và tin tức.
Truy cập menu Cấu hình >> Cấu hình website

cau hinh tim kiem website

Tab Cấu hình hiển thị

cau hinh tim kiem website

Chức năng Cấu hình tìm kiếm website
Mặc định là Chỉ tìm kiếm theo sản phẩm

cau hinh tim kiem website

Thiết lập cấu hình Chỉ tìm kiếm tin tức
Hiển thị ngoài website kết quả tìm kiếm theo tin tức

cau hinh tim kiem website

Thiết lập cấu hình tìm kiếm theo Sản phẩm và tin tức

4cau hinh tim kiem website

Hiển thị ngoài website kết quả tìm kiếm theo sản phẩm và tin tức

cau hinh tim kiem website

 

Hướng dẫn cấu hình tìm kiếm website
Đánh giá bài viết

Tải Ebook Hot Lazada Sell Pro

Cuốn Ebook 62 trang, sẽ chỉ cho bạn tất cả những thủ thuật, kinh nghiệm cần có để có thể tự tin bán hàng trên Lazada một cách thuần thục, hiệu quả nhất

Tải về ngay