Hướng dẫn cấu hình tìm kiếm website

Hướng dẫn cấu hình tìm kiếm website

Chức năng cấu hình tìm kiếm website giúp khách hàng cấu hình việc tìm kiếm trên website theo sản phẩm, theo tin tức hoặc tìm kiếm theo cả sản phẩm và tin tức.
Truy cập menu Cấu hình >> Cấu hình website

cau hinh tim kiem website  Hướng dẫn cấu hình tìm kiếm website 126

Tab Cấu hình hiển thị

cau hinh tim kiem website  Hướng dẫn cấu hình tìm kiếm website 215

Chức năng Cấu hình tìm kiếm website
Mặc định là Chỉ tìm kiếm theo sản phẩm

cau hinh tim kiem website  Hướng dẫn cấu hình tìm kiếm website 312

Thiết lập cấu hình Chỉ tìm kiếm tin tức
Hiển thị ngoài website kết quả tìm kiếm theo tin tức

cau hinh tim kiem website  Hướng dẫn cấu hình tìm kiếm website 48

Thiết lập cấu hình tìm kiếm theo Sản phẩm và tin tức

4cau hinh tim kiem website  Hướng dẫn cấu hình tìm kiếm website 54

Hiển thị ngoài website kết quả tìm kiếm theo sản phẩm và tin tức

cau hinh tim kiem website  Hướng dẫn cấu hình tìm kiếm website 63

 

Hướng dẫn cấu hình tìm kiếm website
Đánh giá bài viết

sao không một lần ghé thăm nhà Sapo

Xem ngay Sapo có gì