Công cụ kiểm soát và phương pháp hoạt động bán hàng

Công cụ kiểm soát và phương pháp hoạt động bán hàng

Hoạt động bán hàng là một bộ phận trong toàn bộ hệ thống các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kiểm soát hiệu quả hoạt động này cũng góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu chung của doanh nghiệp.

 quan ly ban hang

1. Công cụ kiểm soát hoạt động bán hàng

Để kiểm soát bán hàng nhà quản trị sử dụng một số công cụ sau:

– Hóa đơn bán hàng: Hóa đơn (giá trị gia tăng) bán hàng thường được nhân làm 2 liên, một liên giao cho khách hàng và một liên lưu lại doanh nghiệp. Thông qua số lượng hóa đơn thanh toán nhà quản trị có thể đánh giá được mức độ tiêu thụ hàng hóa cũng như năng lực bán hàng của nhân viên bán hàng. Nghĩa là nhà quản trị có thể kiểm soát bán hàng thông qua hóa hơn được lưu tại doanh nghiệp.

– Thư khiếu nại hay phàn nàn của khách hàng: những lá thư khiếu nại về việc các điều kiện liên quan tới việc mua bán không được thực hiện theo đúng điều kiện đã được thỏa thuận như: khiếu nại về việc chậm giao hàng, khiếu nại về hàng hóa kém chất lượng…đây cũng là một trong những công cụ quan trọng trong việc đánh giá hoạt động bán hàng.

– Thư góp ý và phiếu thăm dò khách hàng: thư góp ý hoặc ý kiến thăm dò khách hàng thường được soạn thảo theo mẫu sẵn, được để ở vị trí thuận tiện, dễ thấy thường để ở gần cửa ra vào. Thư góp ý chứa đựng những thông tin về người bán được góp ý và khách hàng đóng góp ý kiến. Mục đích của việc sử dụng thư góp ý về hàng hóa nhằm đánh giá kết quả hoạt động bán hàng thông qua thái độ, sự hài lòng của khách hàng.

– Báo cáo kết quả hoạt động bán hàng: những số liệu phản ánh kết quả hoạt động bán hàng là một công cụ quan trọng để đánh giá., được biểu hiện trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Đây là cơ sở để xây dưng những luận cứ khẳng định sự thành công hay thất bại của hoạt động bán hàng.

– Báo cáo tình hình thị trường: báo cáo tình hình thị trường làm rõ tình hình các đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung ứng… Báo cáo có thể được xây dựng định kỳ hoặc đột xuất, cung cấp các thông tin cần thiết để nhà quản trị bán hàng ra quyết định điều chỉnh hoạt động bán hàng, để từ đó có kế hoạch để kiểm soát lực lượng bán hàng.

– Biên bản kiểm tra: là sản phẩm của công tác kiểm soát hoạt động bán hàng mang tính chất không thường xuyên để thuận tiện trong việc kiểm soát bán hàng của lực lượng bán hàng trong doanh nghiệp.

kinh doanh ban le

2. Phương pháp kiểm soát bán hàng

– Phương pháp phân tích dữ liệu thống kê: các dữ liệu tài chính, kế toán, dễ đo lường, nên chúng thường được chú trọng. Để có được dữ liệu thống kê một cách đơn giản, chính xác nhất, doanh nghiệp có thể áp dụng phần mềm quản lý bán hàng có tích hợp tính năng báo cáo, tất cả các dữ liệu đều được lưu giữ trong hệ thống và truy xuất dễ dàng thông qua việc báo cáo thống kê.

Phương pháp này cần phải đảm bảo các yêu cầu:

+ Việc kiểm soát phải được tiến hành định kỳ đều đặn

+ Các đơn vị sử dụng trong kiểm soát phải thống nhất

+ Các quy tắc sử dụng trong hệ thống thông tin kiểm soát phải thống nhất

+ Các công cụ đo lường phải đồng nhất

+ Không thay đổi người kiểm soát

– Phương pháp kiểm soát bằng việc sử dụng các dấu hiệu báo trước: Cần phải dự đoán trước và nhanh chóng nhận biết các dấu hiệu , “triệu chứng” báo hiệu những trục trặc của hoạt động bán hàng

– Phương pháp kiểm soát bằng việc quan sát trực tiếp và tiếp xúc cá nhân: Phương pháp này cho phép nhanh chóng nắm được tình hình thực tế và cảm nhận được những vấn đề còn tiềm tàn ở dạng khả năng. Vì sắc thái cử chỉ, ngữ điệu giọng nói của nhân viên bán hàng cung cấp cho ta những cảm nhận mà phương tiện khác không có. Khi tiếp xúc trực tiếp với nhân viên bán hàng còn giúp người kiểm soát có cái nhìn toàn bộ công viêc của họ và kiểm tra lại chính hệ thống kiểm soát bằng cách so sánh những nhận xét của mình và kết quả thu được từ hệ thống kiểm soát. Tuy nhiên khi sử dụng phương pháp này cũng cần chú ý công việc kiểm soát có nguy cơ trở nên quá tải và chi phí kiểm soát có thể rất cao.

– Phương pháp kiểm soát bằng việc dự báo: Dự báo thay thế cho việc kiểm soát những kết quả cuối cùng trong nhiều trường hợp cho phép phản ánh nhanh chóng, kịp thời và do vậy tăng cường hiệu quả của kiểm soát.

Công cụ kiểm soát và phương pháp hoạt động bán hàng
5 (100%) 1 vote

Tải Ebook Hot Cẩm nang bán hàng trên Lazada A-Z

Cuốn Ebook 62 trang, sẽ chỉ cho bạn tất cả những thủ thuật, kinh nghiệm cần có để có thể tự tin bán hàng trên Lazada một cách thuần thục, hiệu quả nhất

Tải eBook ngay