Bổ sung tính năng thêm đơn vị cho sản phẩm và cài đặt tên miền mặc định

Bổ sung tính năng thêm đơn vị cho sản phẩm và cài đặt tên miền mặc định

Để đáp ứng nhu cầu của đa dạng Quý khách hàng với nhiều loại hình sản phẩm kinh doanh khác nhau, Bizweb đã bổ sung tính năng thêm đơn vị cho sản phẩm.

Các bước thêm như sau:

1. Truy cập trang quản trị website

2. Vào Sản phẩm >> Danh sách sản phẩm >> Truy cập vào sản phẩm cần thêm đơn vị

Tại màn hình thông tin chi tiết sản phẩm >> Bổ sung thêm đơn vị cho sản phẩm như hướng dẫn:

tinh nang, ten mien

Kết quả như sau:

tinh nang, ten mien

Trong chi tiết sản phẩm:

tinh nang, ten mien

Ngoài ra, Bizweb cũng bổ sung thêm tính năng chọn tên miền mặc định cho website. Tên miền mặc định sẽ là tên miền hiển thị trên phần header trong trang quản trị.Khi tên miền đang được chọn là tên miền mặc định thì sẽ không thể xóa được.

Để cài đặt tên miền mặc định: truy cập Cấu hình >> Cấu hình website >> vào tab Cấu hình nâng cao

Click vào dấu X ở bên cạnh tên miền để kích hoạt tên miền đó là tên miền mặc định.

tinh nang, ten mien

Bổ sung tính năng thêm đơn vị cho sản phẩm và cài đặt tên miền mặc định
Đánh giá bài viết

sao không một lần ghé thăm nhà Sapo

Xem ngay Sapo có gì