Bizweb cập nhật tính năng chuyển hướng WWW và 301

Bizweb cập nhật tính năng chuyển hướng WWW và 301

Bizweb cập nhật 2 tính năng mới:

– Chuyển hướng WWW: cho phép cấu hình chuyển hướng từ không WWW sang WWW hoặc ngược lại.

– Chuyển hướng 301 (Redirect 301): cho phép chuyển hướng từ URl hiện tại sang một địa chỉ URL khác.

Sau đây là Hướng dẫn chi tiết

I. Chuyển hướng WWW

Trên các công cụ tìm kiếm, 2 phiên bản http:// (không có www) và http://www (có www) được đánh giá là hai phiên bản khác nhau nên việc thiết lập chuyển hướng WWW là rất quan trọng trong việc đánh giá, xếp hạng trang web của bạn. Vì vậy Bizweb đã tiến hành nâng cấp

1. Đăng nhập vào Hệ thống quản trị Website, chọn menu Cấu hình >> Cấu hình website

chuyển hướng WWW và 301

2. Tại trang Cấu hình website, phần Chuyển hướng www. Người dùng lựa chọn cấu hình chuyển hướng www ở đây:

2. Tại trang Cấu hình website, phần Chuyển hướng www. Người dùng lựa chọn cấu hình chuyển hướng www ở đây:

– Không chuyển: giữ nguyên cấu hình địa chỉ trang web như hiện tại

– Chuyển hướng từ không WWW sang WWW: với lựa chọn này, khi truy cập vào domain có dạng huongcosmetic.bizwebvietnam.com thì sẽ được tự động chuyển thành www.huongcosmetic.bizwebvietnam.com

– Chuyển hướng từ WWW sang không WWW: Khi muốn được tự động chuyển hướng từ domain link có chứa WWW sang không có WWW, quản trị chọn lựa chọn này.

3. Bấm Cập nhật để hoàn thành quá trình Cấu hình. Sau đó, link trang web sẽ chuyển hướng sang đúng nhu cầu của bạn.

II. Chuyển hướng 301

Chuyển hướng 301 (Redirect 301) là tính năng tự động chuyển vĩnh viễn một liên kết cũ sang liên kết hiện tại, sẽ giúp thông báo cho các máy tìm kiếm, trình duyệt hay máy chủ rằng địa chỉ trang web hiện tại đã được chuyển rời tới địa chỉ mới.

Cách chuyển hướng này không ảnh hưởng đến lượng truy cập, traffic, thứ hạng SEO…..của địa chỉ URL đang muốn chuyển hướng tới, đây là một sự thay thế hoàn toàn về URL Website, rất có lợi trong việc SEO.

1. Đăng nhập vào Hệ thống quản trị Website, chọn menu Cấu hình >> Chuyển hướng 301

chuyển hướng WWW và 301

2. Bấm chọn Thêm mới

3. Nhập các địa chỉ URL cần thiết để cấu hình

– Địa chỉ URL: đường link URL hiện tại cần chuyển sang link khác

– Chuyển hướng tới: đường link URL sẽ chuyển tới

Ví dụ minh hoạ:

Chúng ta đang cần chuyển khi người dùng vào đường link: http:// huongcosmetic.bizwebvietnam.com/cham-soc-da/130385.html sẽ tự động chuyển sang đường link: http:// www.bizweb.vn Ta sẽ cài đặt như sau:

Địa chỉ URL: /cham-soc-da/130385.html
Chuyển hướng tới: 
http:// www.bizweb.vn

chuyển hướng WWW và 301

Click Cập nhật >>> Bây giờ các bạn click vào http:// huongcosmetic.bizwebvietnam.com/cham-soc-da/130385.html sẽ tự động nhảy sang link: http:// www.bizweb.vn

Một số lưu ý:

– Khi nhập Địa chỉ URL, không được nhập tên miềnchỉ nhập đường dẫn tương đối.

Ví dụ trên: link là http:// huongcosmetic.bizwebvietnam.com/cham-soc-da/130385.html.

Phần định danh tên miền: http:// huongcosmetic.bizwebvietnam.com không nhập. Chỉ nhập: /cham-soc-da/130385.html

Nếu bạn muốn chuyển cả một link website: http:// huongcosmetic.bizwebvietnam.com thì chỉ cần điền trong địa chỉ URL: /

– Khi nhập URL mới – địa chỉ Chuyển hướng tới, link phải được bắt đầu bằng http://, https:// hoặc /<đường dẫn trang>

4. Bấm Cập nhật để hoàn thành quá trình chuyển hướng

chuyển hướng WWW và 301

5. Bấm Kiểm tra để kiểm tra đường link đã được chuyển hướng hay chưa:

chuyển hướng WWW và 301

6. Sửa chuyển hướng: người dùng có thể thay đổi 2 địa chỉ URL bằng cách click vào địa chỉ đó. Nhập các sửa đổi và bấm Lưu.

chuyển hướng WWW và 301

7. Xoá chuyển hướng: người dung bấm Xoá để xoá chuyển hướng

Trên đây là các bước để cấu hình sử dụng.
Chúc các bạn thực hiện thành công!

Bizweb cập nhật tính năng chuyển hướng WWW và 301
Đánh giá bài viết

sao không một lần ghé thăm nhà Sapo

Xem ngay Sapo có gì