[Infographics] Bạn thuộc kiểu hình mẫu doanh nhân nào?

[Infographics] Bạn thuộc kiểu hình mẫu doanh nhân nào?

Dù có xuất phát điểm từ đâu và thành công đạt đến tầm cỡ nào, thì mỗi người chúng ta đều thuộc vào một kiểu hình mẫu doanh nhân nhất định nào đó. Bạn có thể là kẻ cơ hội, biết nắm thời cơ, hãy cũng có thể là một doanh nhân lấy niềm hạnh phúc của nhân loại làm mục đích của mình. Hãy cùng kiểm tra infographics dưới đây và xem bạn đang thuộc về kiểu doanh nhân nào nhé!

Bạn thuộc kiểu hình mẫu doanh nhân nào?

[Infographics] Bạn thuộc kiểu hình mẫu doanh nhân nào?
Đánh giá bài viết

sao không một lần ghé thăm nhà Sapo

Xem ngay Sapo có gì