Bán hàng website khác

Gia tăng cơ hội bán hàng với công cụ đăng sản phẩm lên website khác

Bạn đang muốn bán được nhiều hàng hơn

Chỉ 3 bước để đăng bán sản phẩm lên website khác
  • Bước 1 : Cài đặt ứng dụng vào website

    Sau khi cài đặt xong mỗi sản phẩm trên website của bạn sẽ có đoạn mã nhúng.
  • Bước 2 : Lựa chọn sản phẩm đăng bán

    Từ các sản phẩm trên website, bạn chọn sản phẩm cần quảng cáo trên website khác.
  • Bước 3 : Đăng lên website khác

    Copy đoạn mã nhúng của sản phẩm và paste vào website bạn muốn đăng bán để hoàn thiện.

Cài đặt dễ dàng - hiệu quả nhanh chóng

Nền tảng bán hàng online được sử dụng nhiều nhất Việt Nam

Đã có 43,000+ khách hàng tin tưởng sử dụng

Bắt đầu dùng thử 15 ngày

Để trải nghiệm nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh được sử dụng nhiều nhất Việt Nam